Teklif Al

Günümüzde karayolu taşımacılığının önemi her geçen zaman içerisinde artmaktadır. Değişen zaman ve teknoloji sayesinde ürünler ve taşıma modları ve kargolama işlerinde ölçüt olarak bakılan en önemli unsurlar zaman ve maliyet olmaktadır.

Bu bağlamda karayolu taşımacılığı diğer taşımacılık modellerini ve alanlarına nazaran maliyetten tasarruf ve hızlı bir taşıma yöntemlerini barındırmaktadır. Aynı zamanda güvenli bir ulaşım yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Karayolu Taşımacılığı Nedir?

En çok merak edilen sorulardan biri de karayolu taşımacılığı nedir? şeklinde sorulan sorulardır bu bağlamda, ticari ürünlerin belirlenen yerlere vakit kaybetmeden ulaştırılması ya da teslim edilmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda ürünlerin teslim alındığı yer ile teslim edildiği yer arasında bir aktarmaya ihtiyaç duymadan uygun araçlar kullanılarak öncesinde belirlenen zaman içerisinde varacağı noktaya teslim edilmesi olarak ifade edilebilmektedir.

Karayolu taşımacılığı hizmeti ulusal ya da uluslararası kurallar, gümrük merkezleri, gümrük merkezi kuralları, terminaller ve alternatif yollar ehemmiyet taşımaktadır. Karayolu taşımacılığında ürünleri gönderen ile aracılar arasında mevcut yapılan protokoller ile gönderilen ürünler belirlenen adreslere taşıma yapan araçların vasıtası ile teslim edilmektedir. Bu bağlamda HRA Global Lojistik müşteri memnuniyetini göz önüne almakta yaptığı hizmet gerek maliyet gerek zaman bakımından müşteriye kazanç sağlamaktadır.

Karayolu Taşımacılığı Avantajları

Karayolu taşımacılığı ya da uluslararası karayolu aynı yolların üstünde bulunan pek çok farklı işletmelere ait olan ürünlerin bir tek araç ile taşınması işlemidir. Diğer anlamı ile de parsiyel taşımacılık ile yapılmasıdır. Düşünüldüğünde teslim edilmesi beklenen ürün müşterilerin adreslerine ve depolarına kadar ulaştırılmaktadır. Bu bağlamda karayolları kullanılarak hemen hemen her yere ulaşım sağlanabilmektedir.

Mevcut yolların elverişli olması ya da yapılan yatırımlar bu anlamda çok önemli olmaktadır. Havayolu taşımacılığı ile karşılaştırıldığında karayolu taşımacılığı yüklerin hesaplanan maliyetleri daha ucuza gelmektedir. Yollarda taşınan ürünlerin veya malzemelerin herhangi bir zarar görmesi, yıpranma, kaybolma olasılığına karşılık yapılan sigortalar ile de bir nevi güvence altına alınmış olmaktadır.

Malzemelerin ya da ürünlerin yüklenmesi veya indirilmesi karayolları taşımacılığı düşünüldüğünde zaman alan bir süreç olmamaktadır. Bunlar karayolu taşımacılığı avantajları olarak sayılabilmektedir. Ayrıca HRA Global Lojistik firması bu avantajların hepsini içerisinde barındırmakta maksimum verim ve uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Karayolu Taşımacılığı Tarihte Gelişimi

Genel olarak bakıldığında mevcut karayolu taşımacılığı tarihte gelişimi olmak üzere, tarihteki en eski ulaşım yöntemlerinden biri olarak bilinmektedir. Ayrıca demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılıklarından öncesinde karayolu taşımacılığı ön planda yer almaktadır. Cumhuriyetin ilanından itibaren 1950 senesini kadar kullanılan taşımacılık daha çok demiryolu taşımacılığıdır.

Karayolu taşımacılığı daha sonrasında popüler olmuştur. Bunun temel nedeni; köprülerin ve alternatif yolların daha yeni yapılmaya başlanmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca diğer taraftan bakıldığında taşıma şekillerine göre maliyet bakımından daha ucuz olmakta ve bu durum göz önüne alınmaktadır.

Piyasada HRA Global Lojistik firmasının diğer firmalardan ayrılan en önemli özelliği daha düşük maliyet ile daha iyi işler çıkarması gerek ulusal gerekse uluslararası taşımacılık sisteminde üstün performans göstermesidir.

Karayolu Taşımacılığı ve Teknolojik Gelişmeler

Günümüzde karayolu taşımacılığı ve teknolojik gelişmeler birbiri ile paraleldir. Yani karayolu taşımacılık sektörü teknolojideki gelişmeleri anında takip etmektedir. Mesafelerdeki kısalma, fazla giderlerin artık olmaması ve de kapıya kadar teslimat imkanlarının mevcut olması karayolu taşımacılığını popüler kılmakta ve tercih konusu olmaktadır. Bununla birlikte ulaşım sektörü çok geniş bir sektördür.

Yüklere uygun olacak araçları bulma sorunu bulunmamaktadır. Geniş araç çeşitliliği olan filolar bu sektörde mevcuttur. Karayolu taşımacılığı; gerek demiryolu taşımacılığı gerekse hava ve denizyolu taşımacılığı için çok önemlidir.

Bunun nedeni liman ya da hava alanlarına ürünlerin kara yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Gümrük kanunları, karayolu kanunları, teknolojik gelişmeler, bu sektörün verimli bir şekilde gelişebilmesi için gerekli olmaktadır.

Karayolu Taşımacılığının Diğer Taşımacılık Türlerine Göre Mevcut Üstünlüğü

Günümüzde karayolu taşımacılığının diğer taşımacılığı türleri göre mevcut üstünlükleri bulunmaktadır. Örnek olarak, karayolu araçlarının mevcut taşıma kapasitelerinin demir yolu ya da deniz yolu araçlarına göre küçük olması sebebiyle özellikle taşımacılık sektöründe daha da esnek hareket etme imkanı bulunmaktadır.

Karayolu üzerinden eşya taşımacılığı diğer taşıma çeşitlerine göre çok daha az yatırım maliyetleri gerektirmektedir. Özellikle ambalajlama ve sevkiyat düzenine hazırlamada zaman ve de kaynak bakımından tasarruf olanağı mevcuttur. Karayolu üzerinden daha düzenli ve sık sefer imkanı mevcuttur. Müşterilerin talebi doğrultusunda karayollarının olduğu her yere taşıma imkanı bulunmaktadır.

Eşya Taşıma İşleri ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Günümüzde Eşya Taşıma işleri ile ilgili yasal düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemeler karayollarının düzenli ve de sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi açısından önemli olmaktadır. Ayrıca bu düzenlemeler taşımacılık sektörünün ilerlemesi açısından çok önemlidir.

Bu bağlamda eşya taşıma ile ilgili olarak yasal düzenlemeler 10.07.2003 tarih 4925 sayılı Kara Taşıma Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafından düzenlemeleri yapılmaktadır. Taşıma işleri karşılığında ücret alınmaktadır. Bu bağlamda taşıma karşılığında bir ücret söz konusu değilse TTK hükümleri uygulanmamaktadır.

Karayolu Taşımacılığının Temel Boyutu

Özellikle karayolu taşımacılığının temel boyutu üzerinden bakıldığında trenle ya da kamyon ile yapılmaktadır. Hava ya da deniz sevkiyatlarında bile kara taşımacılığının önemi çok büyüktür. Kargoların hava limanına ya da limana veya sonrasında varış noktalarına gidebilmesi için karayolu taşımacılığı zorunlu olmaktadır.

Ülkelerin kıyı bölgeleri nedeniyle limanların yakın yerlerine tesisler kurmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda karayolu taşımacılığı havayollarına göre daha az maliyetli bir taşımacılık sistemi olmaktadır. Yani daha uygundur denilebilir. Bununla birlikte karayolu alt yapılarının pek de gelişmiş olmadığı gelişmekte olan ülkelerde deniz taşımacılığına göre biraz daha fazla maliyetler barındırmaktadır.

Karayolu taşımacılıkları kamyonla ya da tren ile de yapılabilmektedir. Hava ya da deniz sevkiyatlarında kara taşımacılığının önemi de artmaktadır. Özellikle kargoların ve sonrasında varış noktalarında gidebilmesi için karayolu taşımacılığı zorunlu olmaktadır.

Teklif Formu
Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%