Tehlikeli maddeler son dönemde birçok sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak gelişen teknolojiyle beraber tehlikeli madde taşımacılığının çok farklı yöntemler kullanılarak lojistiğin bir parçası haline geldiği söylenebilir. Lojistik şirketleri, bu maddelerin geri dönülmez facialara ve insan sağlığını tehlikeye atmak gibi olumsuz durumlara neden olmaması adına bazı önlemler alarak tehlikeli madde taşıyan araçların gerekli donanıma sahip olmasını sağlamıştır.

tehlikeli-madde-tasimaciligi.jpg

Birbirinden tehlikeli maddelerin, tehlikeden uzak ve kolay bir şekilde taşınabilmesi lojistik hizmeti veren firmalar için son derece önemlidir. Bu yüzden bünyesinde oksitleyici, yanıcı özelliği olan, kimyasal özelliği olan ürün ve ham maddelerin taşınma işlemine tehlikeli madde taşımacılığı olarak isimlendirilir. Bu bağlamda tehlikeli maddelerin taşınma işlemi sırasında, güvenlik maksimum seviyede tutulur. Tehlikeli madde taşıma işleminde, sürecin daha verimli ve etkin bir hale gelmesi için kullanılan araçlar çok önemlidir. Kullanılan araç ya da araçların güvenlik sınırını en üst seviyede tutmak, ilk başta sürücü olmak üzere tüm taşıma sürecinin en verimli ve güvenilir şekilde geçmesini sağlayan önemli bir unsur olarak nitelendirilir.

Tehlikeli madde olarak bilinen maddelerin birçoğu, günlük olarak üretimi ve hayatı devam ettirebilmek için ortaya çıkmıştır. Ayrıca gelişmiş düzeyde olan büyük şehirler ve endüstriyel bazı tesis merkezlerinde ortaya çıkan zararlı atıkları imha etme, depolama ve değerlendirme fikirleri tehlikeli madde taşımacılığının çok daha önemli bir konumda yer almasına neden olmuştur. Tehlikeli maddeler listesi içerisinde yer alan maddelerin sorunsuz bir şekilde taşınabilmesi için, uyulması gereken bazı kurallar söz konusudur. Bu kurallar çevre ve insan sağlığını, bu maddelerin taşıma işlemini gerçekleştiren sürücü ve lojistik çalışanları için çok gerekli olan sorumlulukların tamamıdır.

Tehlikeli Madde Kodu Ne Anlama Gelir?

Tehlikeli madde kodları; bazı patlayıcı, gazlar, yanıcı özelliğe sahip olan bazı sıvı maddeler, yanıcı özelliği olan katı maddeler, organik peroksitler, oksitleyici maddeler, mikrop ve toksik bulaştırıcı maddeler, radyoaktif maddeler, aşındırıcı maddeler ve diğer tüm tehlikeli maddeleri kapsayan kod türüne verilen bir isimdir. Tehlikeli madde kodları topla olarak dokuz sınıf altında değerlendirilir.

Tehlikeli maddeler diğer yandan lojistiğin sağlandığı ortamı (karayolu, denizyolu gibi) kirletme riskine de sahiptir. Dünyanın her yerine taşınabilen tehlikeli maddelerin taşıma işlemi, birbirinden farklı taşıma modları kullanılarak gerçekleştirilir.Bu modlara örnek olarak; karayolu taşımacılığı ile başlayan bir tehlikeli madde taşımacılığının, demiryolu ile devam edilerek farklı bir ülkeye transferinin gerçekleştirilmesi gösterilebilir.

Denizyolu ile başlayan tehlikeli madde taşımacılığının, havayolu taşımacılığı ile sona ermesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu durum bazı sorunlara sebep olabilme riski taşıdığı için, tehlikeli madde taşımacılığının dünya çapında alınan ortak bir karar sonucunda düzenlenmiş olan kurallara uygun şekilde yapılması gerekir. İnsanların ve çevrenin en küçük bir hasar almasının önüne geçecek şekilde düzenlenen bu kuralların konulmasının temel sebebi ise geçilen ülkelerin değişmesi sonucunda değişme ihtimali olan ülkeye özel taşıma kuralları olduğu söylenebilir. Tehlikeli madde taşımacılığı ve lojistik güvenliği ile alakalı uyulması gereken kurallar ve kanunlar bu konuda hizmet veren firmayı, insan sağlığını, çevreyi ve ülkeleri koruma amacı dikkate alınarak, uyumluluk içerisinde özenli bir şekilde hazırlanmıştır.

Tehlikeli Madde Kodları

Tehlikeli maddeler, sahip olduğu yapısından ya da kendi özelliklerinden kaynaklı taşıma sırasında hayvanlara, insanlara, çevreye, düzene ve önemli olan belli başlı eşyalara zarar verebilme ihtimalinden dolayı tehlikeli madde olarak isimlendirir. Buna bağlı olarak tehlikeli maddeler de kendi içerisinde farklı gruplara ayrılır. Bu gruplar kimyasal yapılara göre yanıcı ya da basınçlı olarak, tehlikelere göre patlayıcı ya da zehirli olarak, şekillerine göre ise sıvı, katı ve gaz olarak birbirinden ayrılır.

Tehlikeli madde harf kodları, kendi içerisinde belli sembol ve anlamlara sahiptir. Tehlikeli maddeler arasında yer alan C kodu, aşındırıcı özelliğe sahip olmasıyla ön plana çıkar. Kezzap, kükürt asidi, tuz ruhu ve nitrik asitte yer alan bu aşındırıcı tehlikeli maddeler, canlı doku ve diğer birçok madde ile temas ettiğinde yoğun bir şekilde aşındırma özelliğine sahiptir. Bu maddelerden çıkan buharın solunmaması ya da herhangi bir temas halinin olmaması lojistik desteği veren firmaların özellikle dikkat etmesi gereken bir durum olarak nitelendirilir.

E kodu ise patlayıcı özelliği olan tehlikeli maddeleri temsil eder. Nitrogliserin ve pikrin asidinin içerisinde yer alan bu madde, belli durumlar sağlandığı takdirde patlaması mümkün olan tehlikeli maddelerden sayılabilir. Ayrıca yakıcı etkisi olan tehlikeli maddeler de O kodu ile bilinir. Oksijen, hidrojen peroksit, kaliumnitrat içerisinde yer alan bu tehlikeli maddeler, yangın durumunda müdahale etmeyi zorlaştırır iken yangın oluşmasına neden olan tehlikeli maddelerin en başında yer alır.

Hafif yanıcı özelliği olan tehlikeli maddeleri ifade edebilmek için ise F harf kodu kullanılır. Aceton, benzin ve ethanol içerisinde bulunan bu tehlikeli madde, kendi kendine yanan maddeler, kolay yanabilen gaz biçimindeki maddeler, yanıcı sıvı maddeler ve rutubet hassasiyeti olan maddeler konusunda önemli bir tehlikedir. F harf koduna ek olarak F+ şeklinde isimlendirilen tehlikeli madde simgesi ise hidrojende ve ethinde yer alır. Yakabilme olasılığı yüksek olan bölgelerden bu maddeleri uzak tutarak, en üst seviyede koruma sağlanmış olur. T zehirli ve T+ ise çok daha zehirli anlamına gelir. Bu maddeler yutma ya da solunum yoluyla insan vücuduna girdiğinde çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Çevreye zararlı olarak isimlendirilen bazı tehlikeli maddeler ise N kodu ile bilinir. Toprağa, çevreye ve kanalizasyonlara bulaşması önlendiği taktide bu tehlikeli maddelerin çevreye ve insan sağlığına zarar verme ihtimali en az seviyeye çekilebilir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hra Global Lojistik Farkı ile

Tehlikeli madde taşımacılığı yapmadan önce, tehlikeli madde taşımacılığı hizmeti sağlarken bu anlamda kurallara uygun bir lojistik hizmeti veren firmalara yönelmek gerekir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar söz konusudur. ADR sözleşmesi, bu önemli noktalar arasında yer alır. Tehlikeli maddelerin karayolu ile uluslararası taşımacılığı ile alakalı Avrupa anlaşması olarak da bilinen ADR sözleşmesi, karayolu ile uluslararası taşımacılık sırasında güvenlik şartlarının en üst noktaya ulaşmasını sağlar. İşbirliği ve karşılıklı güven ilkesine dayanarak işlemleri yürüten taraflar, ülkemize göre herhangi bir yetki belgesi almadan tehlikeli madde taşımacılığı yapamaz. Tehlikeli maddeler, tehlikeli madde yönetmeliğine uygun şekilde ambalajlanarak taşınmak zorundadır. Ayrıca tehlikeli maddelerin dışarıya dökülme, sızıntı gibi sorunlar yaşamaması için UN onaylı olan ambalajlarda taşınması gerekir. Kimyasal madde kodları olarak ifade edilen R kodları, kimyasal maddelerin risk gruplarını belirleme konusunda etkilidir. Genel olarak bu kimyasal maddeler herhangi bir element ya da cisimle temas etmesi sonucunda yanma ve patlama eylemi gerçekleştirebilir.

Yanıcı madde kodları ise bünyesinde yanıcı olan her türlü maddeyi içerisine alır. Yanıcı gazlar, özellikle lojistik çalışanlarının güvenliğini sağlamak açısından en uzak noktaya istiflenmelidir. Ayrıca bu yanıcı gazlar, her türlü ısı kaynağından uzak tutulmalıdır. Metan, çakmak gazı, etan, hidrojen, etilen ve asetilen yanıcı gazlar grubuna dahil kabul edilen maddelerdir. Yanıcı maddeler arasında ise mazot ve benzin gibi sıvılar yer aşır. Özelliklerine göre her bir madde güverte altında ya da güverte üzerinde taşınmalıdır. Yanıcı katılar ise yaşamsal alandan tamamen uzak bir bölgede istiflenmelidir.

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmaların çalışanları, özellikle tercih edilen kıyafetlerine çok dikkat etmelidir. Bu bağlamda iş güvenliğinin her zaman için en öne tutulan, olmazsa olmaz kriter haline gelmesi şarttır. Ayrıca araç sürücüsünün çantasına her zaman filtreli bir gaz maskesi, lastik çizme, koruyucu önlük, dış kısmı herhangi bir kıvılcım çıkarmayan el feneri, uzun boy koruma eldiveni, fosforlu yelek, koruma gözlüğü, tek kullanımlık olan iş tulumlarının bulunması kanunu olarak bir yükümlülüktür. Söz konusu olan bu eşyalar, lojistik desteği sağlanan tehlikeli maddelerin özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.

Tehlikeli madde taşımacılığı için firma seçimi konusunda titiz davranmak çok önemlidir. Her bakımdan yasal sorumlulukları yerine getiren, güvenli ve hızlı lojistik hizmeti verebilen firmalar dış ticarette hep bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Hra Global Lojistik, bu anlamda üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışına sahip olan nitelikli bir firma olarak karşınıza çıkar. Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve lojikte güven odaklı bir çalışma prensibi geliştiren firmamız için öncelikli olan daima müşteri memnuniyetidir. Mal ve yük taşımacılığı için kullanılan lojistik zincirinde karşınıza çıkması muhtemel olan tüm sorunlara, akılcı ve etkili çözümler sunan Hra Global Lojistik, bu konuda en iyisi olarak hizmet vermeye ve aynı zamanda rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Sizde işletmenizi lojistik alanında rakiplerinden öne geçmesi ve kalite farkını deneyimlemesi için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%