Konşimento, taşıyıcı ile gönderici ve malları alan alıcı arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir. Sevk edilen mallar ve varış yeri hakkında bilgi içerir. Aynı zamanda taşınmak üzere, olan malın taşıma şartlarını ve koşullarını belirler. Mallar yükleme noktasından ayrıldıktan sonra düzenlenir ve mallar varış noktasına vardığında makbuz olarak kullanılabilir. İlgili tüm taraflar belgeyi imzaladığı için de taşıma senedidir. HRA Global Lojistik deneyimli ekibi ve uyumlu operasyon elemanları ile en doğru konşimento seçeneklerini sunmaktadır.

Konşimento Nedir?

konsimento-nedir-ve-turleri-nelerdir.jpg

Konşimento, birçok önemli nakliye belgesinden biridir ve nakliye sırasında her zaman mallara eşlik etmelidir. Taşıyıcı ve gönderenin ihtiyaç duyduğu tüm detayları içerir ve yasal olarak bağlayıcıdır. Gerekirse dava halinde kullanılabilir; sonuç olarak, doğruluğu doğrulanmalıdır. İlgili hüküm ve koşulların yanı sıra sevkiyatın kanıtını oluşturur. Gönderici, alıcı ödemeyi yapana kadar orijinal konşimentoyu elinde tuttuğunda zamanında ödeme sağlar. Gönderici ödemeyi alır almaz, alıcı orijinal belge ile mallara erişebilir. Gönderiler, konşimento olmadan limandan limana seyahat edemez. Sahiplik kanıtı teşkil eder ve aynı zamanda başarılı teslimatın bir teyididir. Ayrıca gümrük, sigorta ve mali konuların da bilgilerin yer aldığı konşimento geniş kapsamlıdır. Bu noktada HRA Global Lojistik her işleve sahip, malın ödeme şekli ya da özeliklerine uygun konşimento türlerini kullanmaktadır.

Konşimentonun İşlevleri Nelerdir?

Konşimento tarafların detayları, şartlar ve koşullar gibi sözleşmeye ilişkin bilgilere yer verilen bir çeşit kıymetli evrak olmaktadır. Göndericinin ve alıcının tam adı ve adresi aynı zamanda mail ya da telefon numarasını içermektedir. Belge, alınacak ve teslim edilecek doğru yükü tanımlamak için sipariş referans numarasını içermelidir. Ayrıca talimatları ve toplama gününü de içermelidir. Daha sonra sevk edilen eşyaların tipine, boyutlarına, ağırlığına ve malzemesine göre tanımlanması gerekir.

Ayrıca ambalaj türünün de belirtilmesi gerekir. Kutu, palet, varil veya diğer bilgiler yer alır. Ayrıca, gönderinin maliyetini belirleyebileceği için navlun sınıfının da belirtilmesi gerekir. HRA Global Lojistik hizmetleri kapsamında tehlikeli maddeler söz konusu olduğunda, bunların ambalaj konşimentonun üzerinde açıkça belirtilmesi ve bunlarla ilgili düzenlemelere uyulması da zorunludur. Bu konuda HRA Global Lojistik her kurala uygun konşimento düzenleme işlemi gerçekleştirmektedir.

Konşimento Türleri Nelerdir?

Tek bir konşimento türü olmadığını bilmek önemlidir. Taşıma sürecinde yer alan tarafların belirlediği şartlara bağlı olarak çeşitli konşimento türleri kullanılmaktadır. HRA Global Lojistik konşimento türlerinim bazıları belirli ulaşım modlarına özelken, diğerleri yalnızca belirli koşullar veya durumlarda uygulanabilir.

Ciro edilebilir bir konşimento (NBL), hamilin (gönderen veya gönderen) malların zilyetliğini ve mülkiyetini üçüncü bir tarafa (alıcı) devretmesine izin veren bir belgedir. Bir NBL, bir taraftan diğerine konsinye yoluyla transfer edilebilir ve yalnızca asıl gönderici tarafından imzalanmışsa geçerlidir. Bu, boş bir çeke sahip olmak gibidir: ona sahip olan herhangi biri, üzerinde listelenen malların mülkiyetini talep edebilir.

Ciro edilemez konşimento adından da anlaşılacağı gibi, ciro edilemez bir konşimento üçüncü bir tarafa devredilemez. Alıcının adı konşimentoda yer almalıdır ve başka hiç kimse onun rızası olmadan malları teslim alamaz. Bu belge türü, el değişikliği veya başka bir taşıyıcıya geçiş gerekli olmadığında kullanılır.

Kesintisiz konşimento, alıcının malları almadan önce sevkiyatın tüm bedelini ödemesini gerektiren, ciro edilemez bir konşimento türüdür. Bu nedenle nakliye ile ilgili tüm riskleri üstlenirler. Artı tarafta, basit bir BoL finansal işlemleri basitleştirir ve taraflar arasında birden fazla belge gönderme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Genel olarak HRA Global Lojistik taşıma seçeneğine ya da malın özelliklerine göre en uygun konşimento türünü kullanmaktadır.

Sevkiyatlarda Kullanılan Konşimento Türleri

Başlık Belgesi Konşimento, mallar için bir mülkiyet belgesi görevi gören yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Taşıyıcıya eşyayı taşıma ve malın teslim etme yetkisini verir ve göndericinin eşyanın mülkiyetini teyit eder.

Sevkiyat makbuzu sevkiyatın yetkili kanıtı olarak hizmet veren BoL, mülkiyetin bir göndericiden bir taşıyıcıya veya göndericiye transferini belgelemek için kullanılır. Kargoda hasar varsa veya taşıyıcılar zamanında teslimat yapmazsa, konşimento bir davada çok önemli bir delil olacaktır.

Karşılıklı olarak kararlaştırıldığı gibi BoL, gönderen ile malın alıcısına ait olan kararlaştırılmış hüküm ve koşulları da temsil ettiği sürece önemli bir belgedir. Taşınan kargo, varış yeri, özel taşıma talimatları ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılar içerir.

HRA Global Lojistik konşimento çeşitlerini her yönden ya da her durumda kullandığı için, uygun seçeneği de daima kendisi önermektedir.

Denizyolu Taşımacılığında Konşimento Türleri

Deniz konşimentosu, konşimento türleri olarak Bir okyanus konşimentosu gibi , nakliyeci ile nakliyeci arasında deniz taşımacılığı ile malların taşınmasına ilişkin şartları belirleyen yasal bir sözleşmedir. Her iki taraf için imzalanmış bir nakliye faturası işlevi görür ve gönderinin ağırlık ve boyutları gibi içeriği hakkında bilgiler içerir. Kargo varış noktasına ulaştığında, alıcı teslimatı imzalar ve kabul eder.

Temiz konşimento Temiz bir konşimento, bir gemiye yüklenirken malların durumunu inceledikten sonra taşıyıcı tarafından verilen belirli bir okyanus konşimentosu türüdür. Bu, tüm malların denetlendiğinin ve hasar veya kusur içermediğinin bir teyididir. Bu belge, alıcının sevk edilenin sipariş edilene karşılık geldiğini doğrulamasının bir yoludur.

Madde ile konşimento Taşıyıcı, gönderi veya durumu ile ilgili bir tür tutarsızlık tespit ettiğinde, genellikle bir yan konşimento düzenlenir. Orada olması gereken ve gerçekte gelenler de dahil olmak üzere, kayıptan hasarlı öğelere kadar her şeyi listeler

HRA Global Lojistik denizyolu taşımacılığında en önde gelen hizmetleri sunmaktadır. Bu noktada en uygun konşimento seçeneklerine de sahip olmaktadır.

Konşimentonun Önemi Nedir?

Konşimento en önemli taşıma belgesi arasında yer alır. Kargonun mülkiyetinin kanıtı olarak hizmet eder ve boyutu veya değeri ne olursa olsun bir gönderiyi tanımlayan ve onaylayan belgedir. Sonuç olarak, nakliye sırasında dolandırıcılık veya hırsızlığın önlenmesine yardımcı olur. Gerçekten de BoL olmadan, herhangi bir gönderinin herhangi birinin sahibi veya sorumluluğu olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Uygun olmayan gönderi belgeleri, gönderileri geciktirebilir ve şirketlerin zamanına, parasına ve itibarına mal olabilecek gereksiz gecikmelere neden olabilir. Konşimentonun amacına ve uluslararası ticaretle uğraşan işletmeler için neden önemli olduğuna bakıldığı zaman HRA Global Lojistik yardımı ile ortaya çok kapsamlı bir fayda çıkmaktadır. Bu noktada HRA Global Lojistik en doğru ve eksiksiz konşimento düzenlemelerini sağlamaktadır.

Konşimentonun Kapsamları Nelerdir?

HRA Global Lojistik tarafından hazırlanan konşimento, deniz, yurt içi ve uluslararası taşımalarda kullanılan taşımacılık sektörünün temel belgesidir. Malların belirli bir gemiye ve belirli bir limana yüklenmesi; önceden belirlenmiş bir söz konusu varış limanına kadar bu tür malların nakliyesinin taşıyıcı tarafından üstlenilmesi işlemlerini içerir. Taşıyıcı, yükün iyi durumda teslim edilmesinden sorumludur. Konşimento üzerinde yükleyici alıcı ihbar adresleri detaylı bir şekilde bulunduğu için bu süreçte en kapsamlı belge görevine sahiptir. HRA Global Lojistik hizmetleri kapsamında, her iki tarafça imzalanan konşimento, taşıma özelliğine sahip olan mala ait bağlayıcı bir sözleşme olup, belgenin arkasında belirtilen yükümlülükler ve koşullar, çeşitli işlevlere sahiptir.

Konşimentonun İşlevleri

HRA Global Lojistik konşimento işlevleri taraflar, taşıyıcı ve gönderici arasındaki anlaşmanın kanıtını teşkil eder. Yükün teslim alınmasında geçerlidir. Taşıma sözleşmesinde tanımlanan malların varlığını ve niteliğini garanti eder. Ayrıca orijinal belgenin meşru sahibine malların mülkiyetini ve dolayısıyla bunları varış yerlerinde toplama hakkını ve ciro yoluyla üçüncü şahıslara devretmek için kullanma imkanı verir. Alıcı sayısı kadar teslimat emri oluşturulması sayesinde, malların birden fazla alıcıya gönderilmesine olanak tanır. Bu nedenle aynı zamanda HRA Global Lojistik konşimentoları mal teslim alındığı zaman ciro edilebilir bir kredi aracıdır, malları temsil eder ve bölünebilir.

Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%