Fca teslim şekli, Free carrier kelimelerin kısaltılmış hali olarak karşınıza çıkar. Fca teslim şekilleri işe satıcılar, ürünleri alıcının belirlediği adrese teslim eder. Söz konusu olan teslim yeri, satıcının deposu olabileceği gibi taşıyıcının belirlediği herhangi bir yerde olabilir. Fra teslim şekli, diğer teslim şekillerinde de geçerli olduğu gibi üç harflidir ve yer ismiyle beraber kullanılması şarttır. Örnek vermek gerekirse; yükleme işlemi eğer Ankara’da yapılacaksa, FCA Ankara ibaresi kullanılmalıdır. Bu arada Fca teslim şekli; denizyolu, karayolu ve demiryolu taşımacılığında rahatlıkla kullanılabilir.

Fca teslim şeklinde, varış yerine kadar navlun tamamen alıcıya ait kabul edilir. Taşıyıcı olan firma, alıcı tarafından belirlenir. Ayrıca bu noktada risk oluşumu, ürünlerin teslim edildiği noktadan varış noktasına kadar alıcının sorumluğundadır.

truck-fca.jpg

Dünya nüfusunda her geçen gün yaşanan artış, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile beraber uluslararası ticaret hacminin geçmiş yıllara göre çok daha büyümüş olduğu ve önem kazandığı söylenebilir. Bu durum, her zaman net ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi gereken uluslararası ticarete yönelik kuralların öneminin çok daha fazla artmasına neden olmuştur. Uluslararası ticaret kapsamında değerlendirilen malların nereye teslim edileceği, bu ticaretten kaynaklanan masrafların kimin tarafından karşılanacağı ya da taraflar arasında ne şekilde paylaşılması gerektiği, yapılan ticari faaliyette söz konusu olan malların taşıma sözleşmeleri ve sigortasının ne şekilde yapılacağı gibi önemli konular, ticarete dâhil olan taraflar arasında net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Bu yüzden Fca teslim şeklinde taraflar arasında fiyat belirlenirken, ihracat için gerekli belgelerin toplam maliyeti, gümrük işlemleri, izinlerin maliyeti için masraflar fiyata dahil edilmekte ve gümrük işlemleri satıcı tarafından karşılanmaktadır. Uluslararası ticarette toplam da 11 adet teslim şekli vardır. Teslim şekilleri kendi arasında denizyolu ve su içi yolu taşımalarını içine alan kural ve tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar olarak iki grupta değerlendirilir.

Tüm taşıma türlerini kapsayan bazı kurallar şu şekilde sıralanabilir:

 • FCA- Free Carrier: Kararlaştırılan yerde taşıyıcıya teslim edilir,
 • CIP- Carriage and Insurance Paid To: taşıma ve sigortası daha önceden ödenmiş olan teslim,
 • DAT: Delivered at terminal: Terminalde teslim işlemi,
 • DAT: Delivered at Place: Belirtilen noktada teslim işlemi,
 • DDT- Delivered Duty Paid: Ddp teslim, gümrük vergisi daha önceden ödenmiş olan teslimdir,
 • CPT- Carriage Paid To: Taşıma ücreti ödenmiş olan teslim,
 • EYW- Ex Works: Ticari işletmede teslim etme işlemi.

Su içi yolunca ve denizyolu taşıma işleminde kullanılan kurallar şu şekildedir:

 • FAS- Free Alongside Ship: Geminin yanında teslim işlemi,
 • FOB- Free on Board: Gemi bordasında teslim işlemi,
 • CIF- Cost, İnsurance, Freight: Masraflar, sigorta ve navlun ücreti daha önce ödenmiş olan teslim şekli.

Taşımacılıkta Fca Teslim Şeklinin Önemi

Fca teslim şeklinde, satıcı firma malları uluslararası taşıma kurallarını dikkate alarak ambalajlar. Sonrasında ise bu malları nakliye şirketine teslim eder. Burada nakliye şirketini belirleme görevi tamamen alıcıya aittir. Ayrıca satıcının sorumluluğu ile malları tam ve sorunsuz bir şekilde alıcı tarafından belirlenen nakliye şirketine teslim etmektir. Sonrasında gereken yasal mevzuatlar yerine getirilir. Gümrükleme işlemlerinden sonra, mallar satıcı tarafından devredilebilir durumdadır. Ürünler devredildikten sonra ise bu sorumluluk artık satıcı firmadan alıcı firmaya geçiş yapacaktır. Bu nedenle malda ortaya çıkabilecek her türlü hasarı göz önünde bulundurarak, alıcının nakliye sigortası işe mal sigortasını yaptırmış olması şarttır. Tüm bunlar, Fca teslim şeklinde risklerin alıcıya ait olduğuna işaret eder.

Fca Teslim Şeklinde Alıcının Sorumlulukları

Fca teslim şeklinde ilk olarak satıcı, siparişte bulunan malları istendiği şekilde belirtilen süre içerisinde hazır hale getirilmelidir. Bu hazırlık süreci, üründen ürüne farklılık gösterebilir. Çünkü bazı ürünler için ekstra bir ambalajlamaya gerek olmadığı gibi, bazı mallar için farklı türde ambalajlar gerekebilir. Örnek vermek gerekirse; tehlikeli madde ve yanıcı madde kategorisinde değerlendirilen ürünlerin uluslararası standartlara göre kalite kontrolü yapılarak, en uygun şekilde paketlenmesi gösterilebilir.

Fca teslim şeklinde sevkiyattan önce, satıcı alının tüm taleplerini göz önünde bulundurarak mutlaka eksiksiz şekilde yerine getirmelidir. Ayrıca satıcı ürünü hazırladıktan sonra, ihracata gerektiği izinleri sağlamalıdır. Söz konusu belgeler: Fatura, ATR, FCR, konşimento gibi çeşitli evrakları kapsar. Gereken gümrük işlemleri tamamlandıktan ve evraklar teslim edildikten sonra satıcı firmanın sorumluluğu da biter. Ürünler, belirtilen teslim tarihinde belirtilen yere teslim edilir. Eğer herhangi bir yer belirtilmezse, satıcı kendisi de uygun gördüğü bir noktada teslimatı gerçekleştirebilir. Malların teslim alınma anına kadar çıkan nakliye ya da yükleme gibi tüm masraflar da alıcıya değil satıcıya ait kabul edilir. Gümrük beyannamesi ve konşimentonun düzenlenmesinin ardından, artık malların sorumluluğu alıcı tarafa geçebilir.

Fca Teslim Şeklinde Satıcının Sorumlulukları

Fca teslim şeklinde, ilk olarak alıcının en önemli kabul edilen sorumluluğu malın bedelinin sözleşmede belirtildiği şekilde ödenmesidir. Malların teslim edilme şeklinden sonra ise artık söz konusu olan tüm riskler alıcıya geçer. Satıcı ise tüm evraklar, beyannameler ve faturalar ile malları alıcıyla teslim ettiğini kanıtlamak zorundadır. Ayrıca malların teslim aşamasında yolda oluşma ihtimali olan hasarlar da alıcı tarafa aittir. Alıcı kişi, risklerin mümkün olduğu kadar ortadan kalkmasını sağlamak için taşıma sigortası yapmalıdır. Alıcı, mallar kendi gümrüğüne geldiğinde gümrük işlemlerini hallettikten sonra, ithalatla alakalı olan izinleri almaktadır. Bu doğrultuda vergi muafiyetleri ve gümrük vergileri satıcıların ülkesine göre farklılık gösterebileceğinden bu detaylar satıcı tarafından takip edilmelidir. Alıcı taraf, navlun bedelini ödeyerek, gümrük harcı ve varış limanında oluşan tüm gümrük masraflarını ödemek zorundadır.

Fca Teslim Şeklinin Avantajları Nelerdir?

Fca teslim şekli, özellikle atıcılar için çok avantajlı bir sisteme sahiptir. Malların sevkiyatı sırasında tüm kontroller alıcı tarafın sorumluluğunda olduğundan, bazı şirketler Fca teslim şeklini kullanmayı tercih eder. Çünkü bu sayede alıcı taraf daha ekonomik bir şekilde navlun anlaşması yapma fırsatı bulur. Ancak yine de Fca teslim şekli hem alıcı hem de satıcılar için bazı avantajları ve dezavantajı beraberinde getirir.

Çok araçlı taşımacılık hizmeti sunan süreçlerde, ürünler bir yerden bir yere taşınırken bir takım riskler söz konusu olabilir. Bu risklerin oluşumunda tüm sorumluluk alıcı tarafa ait kabul edilir. Ayrıca sigorta, navlun gibi bazı giderlerde alıcı tarafından sorumlulukları arasında yer alır. Bulunulan ülkenin vergisi, harçları ya da ülkenin diğer tüm yasal mevzuatları da alıcı tarafa ait kabul edilir. Satıcı tarafından bakılması gerektiğinde ise satıcı malın gümrük işlemlerini yerine getirdikten sonra, belirtilen yerde malı alıcı kişinin nakliyesine teslim ederek tüm sorumluluğu sonlandırır.

Fca teslim şeklinde, teslim işleminin nasıl yapılacağına alıcı ve satıcı birlikte karar verebilir. Çoğunluk olarak ithalat ve ihracat hacminin yüksek olduğu büyük şirketler, maliyet konusunda avantaj yakalamak için avantajlı navlun anlaşmasını ve Fca teslim şeklini tercih eder. Bazı durumlarda ise sorumluluğu karşısındaki tarafa yüklemek isteyen ihracat şirketleri, tercihini Fca teslim şeklinden yana kullanmayı isteyebilir.

Ayrıca Fca teslim şeklinde fiyatlandırma konusunda alıcıya ve satıcıya ait olan masraflar şu şekilde sıralanabilir:

 • Ön taşıma,
 • İhracat gümrükleri ve paketleme satıcı firmaya aittir.
 • Ana taşıma,
 • Ulaşım sigortası,
 • Son taşıma,
 • İthalat gümrükleri,
 • Ana ulaşım,
 • Ana taşıma aracına yükleme gibi masraflar satıcıya aittir.
 • Bununla beraber ön taşıma, paketleme ve ihracat gümrükleri dışında kalan tüm riskler de alıcı tarafa ait kabul edilir.

Lojistikte Akılcı Çözümler Hra Global Lojistik Farkı ile

Lojistik işlemlerinde tüm prosedürleri sizin adınıza yerine getiren ve bu aşamalarda karşınıza çıkma ihtimali olan sorunlarınıza akılcı çözüm önerileri getirerek zamandan ve nakitten tasarruf etmenizi sağlayan bir firma, dış ticarette rakiplerinizden hep bir adım önde olmanızı sağlar. Bu konuda nitelikli hizmet anlayışını bulabileceğiniz Hra Global Lojistik, uzun yollara dayanan çalışma tecrübesiyle her daim bu konudaki beklentilerinizi karşılarken, işletme olarak lojistik işlemlerini sizin adınıza büyük bir titizlikle yürütmeye devam eder. Sizde Hra Global Lojistik farkını yaşamak için, web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Dış ticarette etkili adımlar ve uygun yöntemlerle rakiplerinizin önüne geçmek Hra Global Lojistik ile mümkün.

Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%