Nakliye sigortası, taşımacılık sektöründe olası hasarlara karşı taşınan malın güvence altına alındığı bir poliçe türü olarak işe yarar. Nakliye sigortası ile genel ve özel şartlar göz önünde bulundurularak hem yurtiçinde hem de uluslararası kara, hava, denizyolu ve demiryolu taşımacılığında ortaya çıkabilecek sorunlara karşı güvence sağlayarak teminat altına alır. Hasara ilişkin ortaya çıkan masrafları, poliçede yer alan limitler dâhilinde sigorta şirketi tarafından karşılanan bir sigorta türüdür. Bu sigorta sayesinde taşıyıcı sorumluluk alırken, kazadan ya da olası doğal afetlerden kaynaklanan beklenmedik olaylar sonucunda meydana gelen masraflara karşı da teminat sağlanmış olur.

nakliye-sigortasi-nedir.jpg

Ticari değeri olan mal ve kıymetli eşyaların, bir nakil vasıtasıyla taşındığı sırada meydana gelebilecek kayıp ve hasarlara karşı güvence altında tutulması çok önemlidir. Sigorta şirketinin verdiği teminat ile nakliye sigortaları yapıldığında, bahsi geçen teminat nakledilmek üzere malların nakliyeci firmaya teslimi ya da araca yüklenmesi sonrasında başlar ve sonrasında malların teslim alınması ile son bulur. Yurtdışı taşıma sigortası yapılması halinde alıcı eğer malları hala teslim almamışsa, havayolu taşımalarında 30 gün boyunca, karayolu ve denizyolu taşmalarda ise 60 gün boyunca gümrük depolarında beklemesi sigorta kapsamında yer alır.

Nakliye Sigortası Türleri

Nakliye sigortaları, taşınan mal ve kıymetli eşyanın türüne ve taşıma yapılan birime göre farklı kategoriler altında değerlendirilir. Nakliye sigortası çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Emtia Nakliye Sigortası: Bu sigorta türü deniz, kara, hava yolu taşımacılığı sırasında yaşanabilecek olan kaybolma ve kaza durumlarında güvence sağlayan bir nakliye sigortası olarak karşınıza çıkar. Emtia sigortası da kendi içinde 3 ayrı çeşide ayrılır. Bu alt kategoriler ise dar teminat, tam ziya ve geniş teminattır.

Geniş Teminat: Nakliye sigortası poliçesinde belirtilen istisna maddeler haricinde meydana gelen hasar ve zararları teminat altına alır. Geniş teminat, demir ve deniz yolunda Enstitü Yük Klozları (A), havayolu söz konusu olduğunda ise Enstitü Yük Klozları şartlarına tabi tutulur.

Dar Teminat: Nakliye aracının olası bir kaza yapması sonucunda taşınan emtia da ortaya çıkan zarara ilişkin tüm masrafları karşılar.

Tam Ziya Teminatı: Taşıma sırasında kullanılan aracı ve taşınan malların tümünü sigorta kapsamına alır.

Emtia Nakliye Sigortası Poliçeleri

Katı Poliçe Türü: Yükleme öncesi gerekli olan her türlün bilgi iletildikten sonra düzenlenen ve sefer şeklinde olan poliçelere verilen isimdir.

Flotan Poliçe Türü: Bankalar tarafından akreditifli işlemler için yüklemeden önce talep edilen ve yüklemeye dair her türlü detayın yer aldığı ön poliçe türüdür.

Nakliyat Abonman Sözleşmesi: Nakliye öncesi belirlenen poliçe süresi, teminat limiti ve primler üzerine yapılan her türlü sevkiyat için teminat sunan ve her bir yükleme için ayrı ayrı alt poliçeler düzenleyen sözleşme olarak karşınıza çıkar.

Blok Abonman Poliçesi: Sigortalı ya da sigorta şirketinin birlikte anlaşarak belirledikleri özel şartlar, teminat limiti, poliçe süresi dikkate alınarak her türkü sevkiyat için teminat sağlayan ve tek bir seferde yıllık taşıma bedelini bildirmeyi sağlayan poliçe olarak işe yarar.

Kıymet Nakliyat Sigortası

Mücevher, para, değerli kâğıtların transfer edilmesi sırasında olmazsa olmaz olan bir sigorta türüdür. Kıymetli eşya firmadan alınarak varış noktasına teslim edilmesine kadar olan süre içerisinde eşyaya gelebilecek herhangi bir zarar ya da kaybolma durumunda kıymet nakliyat sigortası söz konusudur. Bununla birlikte kıymet nakliyat sigortası gasp ya da soygun gibi durumlarda da dâhil edilmesi mümkündür.

Yat ve Tekne Sigortası

Bu sigorta çeşidi özel bir amaç için kullanılan tekne ya da yatların transferi esnasında meydana gelebilmesi mümkün olan sorunlara karşı güvence veren bir sigorta türü olarak bilinir. Tekne ve yat sigortası yapıldığında, tekne ya da yatlarda olası çeşitli kazalara ve doğal afetlere karşı koruma sağlanmış olur. Ancak sigorta şirketinin onayı olmadan yapılan tadilat işlemleri sonrasında yat ya da tekne sigorta kapsamından çıkacağı için poliçe şartlarının detaylı bir şekilde incelenmesi çok önemlidir.

Navlun Sigortası

Navlun sigortasının taşınan eşyayı kapsayabilmesi için zararın meydana gelmesine dair taşıma şirketinin bir hatasının olması gerekir. Eğer söz konusu hasarda taşıma şirketinin hatalı olduğu ispat edilebilir ise bu aşamada hemen navlun sigortası devreye girer ve eşyaya dair tüm zarar şirket tarafından karşılanır.

Nakliye Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Nakliye sigortasının genel şartları dâhilinde poliçe kapsamında alınan ve bu poliçede yer alan teminatlar arasında değerlendirilmesi mümkün olmayan bazı istisna durumlar söz konusudur. Nakliye sigortasının genel şartlarının ve neleri kapsadığının bilinmesi bu noktada çok önemlidir. Nakliye sigortasının kapsadığı durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Nakliye sigortası, sigorta kapsamında tüm mal ve ürünlerin gemi batmasına fırtına ve karaya vurma gibi istenmeyen durumlara karşı güvence altında transfer edilmesini sağlar. Bununla birlikte gemide çıkması muhtemel olan yangınlara ve eşyalar gemiye aktarıldığı sırada meydana gelebilecek kazalara karşı poliçe kapsamında değerlendirilmesi mümkün kılınır.
 • Alıkoyma ve çalınma gibi durumlara karşı da ürünler sigorta kapsamında kabul edilse bile iç savaş, harp gibi durumlarda bahsi geçen poliçede değişiklikler söz konusu olabilir.
 • Halk hareketlenmeleri, grev ve kargaşa gibi durumlarda eşyaların kaybolması ya da zedelenmesi de poliçe kapsamında kabul edilir.
 • Yasak ve kaçak eşyaların transferi sırasında sigorta kapsamı kabul edilmez.
 • Ambar içindeki nem, yağmur suyu ya da paslanma gibi durumlarda poliçe kapsamı söz konusu değildir.
 • Ayrıca paketleme sırasında yapılan bazı hatalardan dolayı meydana gelen dağılma sonucunda ortaya çıkan kazalarda poliçe kapsamında değildir.

Nakliye Sorumluluk Sigortaları Nelerdir?

Nakliye sigortası kapsamında değerlendirilen sigorta çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Liman İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortası,
 • Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası,
 • Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası,
 • Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası,
 • Marina İşletmeciliği Mali Sorumluluk Sigortası,
 • Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

Nakliyat Sigortası HRA Global Lojistik’te

Nakliyat sigortası yapılmadan önce sigorta hesaplamak için taşıma yapılan aracın çeşidi, eşyanın niteliği gibi detayların dikkate alınması gerekir. Nakliyat sigortası fiyatı hesaplanırken, taşınan eşyanın toplam piyasa değerini de göz önünde bulundurmak gerekebilir. Ayrıca poliçe kapsamında alınan ek teminatlar ile sigorta şirketinin fiyat politikası da nakliye fiyatının belirlenmesi konusunda etkili olan unsurlar arasında yer alır.

Nakliye sigortası yaptırmadan önce, tercih ettiğiniz firmanın nitelikli hizmet prensibiyle sorunlarına akılcı çözümler sunduğundan emin olmanızda fayda vardır. Aksi takdirde beklenmedik ek masraflarla karşılaşabilir ve olması gereken nakliye sigortasına sahip olamadığınız için transfer sırasında mal ve ürünleri gönül rahatlığı içerisinde teslim edemeyebilirsiniz.

Bu anlamda HRA Global Lojistik, aradığınız üst düzey kalite standartlarına sahip hizmetleriyle sektörde rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başaran son derece kaliteli bir firma olarak karşınıza çıkar. Lojistikte ihtiyacınız olan her türlü resmi belge ve detayı sizin için hazırlayan ve takibini yapan firmamızın alanında uzman personelleri için öncelikli olan daima müşteri memnuniyetidir. Sizde HRA Global Lojistik farkını hemen deneyimlemek ve işletme olarak nitelikli bir firmayla çalışmanın verdiği gönül rahatlığını lojistikte yaşamak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%