Navlun, denizyolunda uluslararası taşımacılığının yapıldığı sırada taşınan yükler için ödenen bir ücrettir. Özellikle de lojistik alanlarında ve taşıma hizmetlerinde navlun yük taşımacılığının çok önemli bir noktasında yer alır. Yük taşımacılığı sırasında taşına yükün hizmet bedeli olarak söz konusu navlun bedeli ödenir. Navlun faturası, denizyolu taşımacılığında hazırlanan hukuki navlun sözleşmesine ve yönetmeliklere göre belli olan kurallara uygun şekilde hesap edilir. Buna bağlı olarak taşıma aracının ya da geminin tamamı ya da bir kısmı için belli bir oranda ücret hesaplaması yapılır.

navlun-nedir-nasil-hesaplanir.jpg

Navlun hesaplaması, tahsildarı, ödenmesi, kamu kurumlarının bu ödemelerdeki konumu ve ödeme yükümlülüklerine dair bazı kurallar mevcuttur. Ayrıca navlun terimi önceden sadece denizyolu taşımacılığında aktif şekilde kullanılırken, günümüzde dış ticarette karayolu taşımacılığı başta olmak üzere tüm taşıma hizmetlerinde çok aktif şekilde kullanılan bir kavram haline gelmiştir.

Taşıma işlemleri sırasında alınan bu hizmetin bedeli olarak kabul edilen ve hesaplanan navlun, yükü taşıyan taraf ve hizmet alan kişi tarafından navlun sözleşmesi yapılarak garanti altına alınır. Bahsi geçen bu sözleşmeler, söz konusu olan hizmete ilişkin belirlenen taşıma bedelini tahsil etmek açısından bir güvence niteliği taşır.

Navlun Bedeli Ne Anlama Gelir?

Navlun bedelinin dâhil edildiği genel kapsam farklı etkenler bir araya getirilir ve sonrasında belli olur. Bu taşıma hizmetine yönelik olan navlun bedelinin hesaplanmasına bağlı olarak birçok değişken aktif rol oynar. Bu değişken faktörler şu şekildedir:

  • Teslim etme ve teslim alma noktası arasında var olan uzaklık,
  • Piyasada bu taşıma faaliyetine gösterilen arz ve talep seviyesi,
  • Yükün taşınma süresinin sıklığı,
  • Yükün varış noktasına ulaşma zaman dilimi,
  • Taşıma işlemini yapan tarafın dönüş rotasında araçların dolu ya da boş dönecek olmasına ilişkin bilgi.

Navlun hesaplarken bu denkleme katılan birçok unsur olmasıyla beraber, doğru tutarı elde edebilmek için uygulanması gereken birtakım formüller mevcuttur. Taraflar arasında imzalanan bu sözleşme ile denizyolu taşımacılığı yönetmeliğinde bulunan navlun hesaplama ve kapsamına ilişkin hükümlere göre şekil alır. Hesaplama da geçerli olan kriterler bu bağlayıcı hükümler dâhilinde ortaya çıkar ve uygulanır.

Navlun Sözleşmesi Ne Anlama Gelir?

Yük taşımacılığı sırasında yük taşıyan taraf ve hizmet talep eden kişiler arasında bir sözleşme imzalanması gerekir. Bu sözleşmenin ismi ise navlun sözleşmesi olarak bilinir. Yapılan navlun sözleşmeleri yüklerin taşınacağı aracın tamamını ya da bir bölümünü tahsil etmeyi sağlar. Bu tahsil temsili ile aynı zamanda tahsis sağlayan kişinin bu hizmet bedelini kesin şekilde alacağını ve talep gerçekleştiren tarafın bu bedel için yükümlü olduğunu belgeler.

Navlun sözleşmeleri, sunduğu gereklilikten dolayı taşıyıcı taraflar ile sözleşmeye konu olan işi mutlak surette yapacağını, hizmet talep eden taraflar ise yüklerin taşıma işleminin kanunlara uygun şekilde yapıldığını, taşıma aracının gereken niteliklere sahip olduğunu ve taşıma ücretini aldığını taahhüt etmiş olur.

Navlun sözleşmeleri, işlevsel yönleriyle birlikte hem hizmet alan tarafı hem de yükü taşıyan firmayı bağlar. Sözleşmede bulunan ödeme, güvenlik, hizmet taahhüdü, kanunilik ve güvenlik gibi hususlar kendi içerisinde taşımacılığı yapan tarafa ya da hizmet talep eden kişilere ait olarak kabul edilir. Bundan dolayı da aynı sözleşme için iki tarafında sorumlu tutulması mümkün hale gelir. Taşıyıcı olan taraflar için sözleşmenin sağladığı en önemli hak her zaman için navlundur. Navlun bedelini belirlenmesi ve tahsil edilmesi konusunda hakları taşıyıcıya teslim edebilen bir belgelendirme olan bu sözleşmeler aracılığı ile yapmak son derece güvenlidir.

Navlun bedelinin hesaplanması açısından farklı denklem ve kurallar bulunur ve temel anlaşma taşıyıcı ile hizmet talep eden kişiler tarafından mutabık kalınan ücret üzerinden yapılabilir. Ayrıca uluslararası taşımacılık faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek için navlun ücretlerinin hesap oranları kesin bir şekilde belli edilmiştir. Bundan dolayı da uluslararası ticaret için konu olan taşımacılık için verilen navlun teklifi ve hesaplama işlemleri yalnızca bu oranlar üzerinden yapılabilir.

Navlun Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Navlun hesaplaması yapılırken yük taşımacılığına dair beli olan yönetmelikler dikkate alınır. Bu esaslar dikkate alındığında, yüklerin gümrük geçişinden başlayarak teslim edilene kadar geçen zaman dâhilinde yapılan her türlü masraf ve maliyet hesaplamalara dâhil edilir. Hizmet bedeli ve maliyet hesabı göz önünde bulundurulduğunda, navlun hesaplaması brüt şekilde ortaya çıkmış olur. Bu brüt tutar içerisinde taşımacılık sürecinin de bir parçası kabul edilen gümrük geçiş ücreti, farklı vergi ve yükümlülükler gibi kalemlerinde yer alması gerekir. Her türlü masraf ve maliyet toplamının hizmet bedeli tutarına dâhil edilmesinden sonra, navlun sözleşmesinin gerçek ödeme miktarı ortaya çıkar.

Navlun sözleşmeleri, navlun bedelleri için kesilen faturaların vergi yükümlülüklerinden kimin sorumlu olacağını da belirleyebilir. Faturadan kaynaklanan vergi ödemelerini hangi tarafın yapacağı sözleşmeler sayesinde belirlenir ve iki taraf da bu konuda bir anlaşmaya varır. Sözleşmede bulunan fatura ödemesi yükümlülüğü ve hangi tarafa ait olduğu bilgisi dikkat alınarak ödemeler gerçekleştirilir. Bu bilgilerin yer aldığı navlun sözleşmelerinin bir diğer ismi ise konşimentodur.

Navlun hesaplamaları, taşıma işlemine dair her türlü masraf ve maliyetlerin üzerine hizmete ek olarak kabul edilen ücretinde hesaba katılmasıyla kolay bir şekilde hesaplanır. Devlet tarafından uluslararası dış ticaret oranını artırmayı hedefleyen farklı destek paketleri mevcuttur. Bunlar arasında ihracat teşvikleri de bulunur. Navlun teşviki, bun anlamda denizyolu taşımacılık hizmet sektörünün çok daha canlı hale gelmesi ve ticaret oranının artmasını hedeflediğinden ilgili olan bakanlıklar tarafından maddi anlamda da desteklenir.

Navlun Faturası

Navlun ödemeleri, denizyolu taşımacılık işlemeleri ya da yurtiçi sular yoluyla lojistik hizmeti verilirken yapılan ödemelerin tamamı olarak bilinir. Hizmeti talep eden tarafın bu ödemeyi yapması bir zorunluluktur. Ödenen bu bedellerin faturalandırma aşaması ise iki şekilde gerçekleştirilebilir.

Taşıma hizmetini talep eden taraf navlun bedelini taşınan malların faturasına dâhil etme hakkına sahiptir. İkinci bir seçenek olarak da navlun bedeli için ayrı bir faturalandırma işlemi yapılır. Ayrıca bu faturalandırma için kullanılan tüm belgelere navlun faturası ismi verilir. Navlun faturası örneğini incelerken, ücretin dâhil edilip edilmemesi detayı vergi hesaplamalarını etkileyen bir etken değildir.

HRA Global Lojistik ile Farkı Yaşayın

Lojistik sektöründen hangi firma ile çalıştığınız kalite bakımından çok önemli bir konudur. İşletme ve kurumların kuruluş aşamaları dâhil olmak üzere dış ticarette ihtiyacı olan her türlü resmi evrak, sözleşme, konşimento ya da navlun gibi belgeleri düzenleyen HRA Global Lojistik bu anlamda aradığınız üst düzey kalite standartlarına sahip bir firma olarak karşınıza çıkar.

Firma olarak önceliğimiz daima lojistik sorunlarınıza akılcı çözümler sunarak zamandan, nakitten tasarruf sağlarken sektörde bir adım öne çıkabilmeniz olduğundan, HRA Global Lojistik olarak bu konuda gereken her türlü detayla müthiş bir özveriyle ilgilenmeye ve buna bağlı olarak gelişmeye, büyümeye devam ediyoruz. Sizde ticarette köklü çalışmalara yaparken resmi konularda kaliteden ödün vermemek için nitelikli bir lojistik firması arıyorsanız, web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak HRA Global farkını hemen yaşayabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%