Lojistik söz konusu olduğunda intermodal ve multimodal taşımacılık arasındaki farkları bilmek, en doğru taşıma hizmetinden faydalanarak dış ticarette avantaj sağlamak açısından oldukça önemlidir. Buna bağlı olarak bulunduğu noktadan bir diğer noktada ulaşmak üzere dolu yükle yola çıkan bir konteyner, harekete ettiği güzergâh boyunca bir araçtan diğer araca transfer edilebilir durumdadır. Bazı zamanlarda yükün yapısından dolayı, çoğu durumda ise sadece operasyonel anlamda verimlilik elde etmek için, aynı yükün taşınması için birden fazla taşıma moduna ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada tüm lojistik süreci göz önünde bulundurulduğunda, çok önemli bir yere sahip olan intermodal ve multimodal taşımacılık yöntemlerine başvurulması daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Alanında uzman ekipler tarafından büyük bir özenle yürütmesi gereken bu lojistik operasyonlar, işletmelere zaman ve maliyet konusunda çok büyük avantajları beraberinde getirirken, diğer yandan yüklerin farklı taşıma sistemi ile bir yerden farklı bir yere taşınmasına fırsat sunan bu iki taşımacılık yönetimi çok daha çevreci bir yaklaşımla ön plana çıkar.

hra-logistics.jpg

İntermodal Taşımacılık Nedir?

İntermodal taşıma yöntemi, herhangi bir ürün ya da hammaddenin aynı taşıma kabı içerisinde, hiçbir şekilde açılmadan ve yüke dokunulmadan farklı bir lojistik servisine transfer edilmesidir. İntermodal taşımacılık sisteminde, operasyonun başından en sonuna kadar farklı firmalar da sürece dâhil edilebilir. Ağırlıklı bir şekilde karayolu- denizyolu ve demiryolu servisleri arasında bir geçişin söz konusu olduğu bu taşıma yönetimi farklı kombinasyonlar geliştirdiğinde çeşitli avantajlara sahiptir.

İntermodal taşımacılık, doğru şekilde analiz edildiğinde, geleneksel taşımacılık modellerine göre birkaç bileşenin birbirini eksiksiz şekilde takip etmeye devam ettiği bir taşımacılık zinciri olarak kabul edilebilir. Bu durumda yükler, farklı taşıma birimleri arasında oluşan aktarımlarla birlikte hedef alıcıya sevk edilir. İntermodal taşımacılık ise kendi içerisinde 3 ana temel üzerine konumlandırılır.

Bunlar şu şekildedir:

  • Taşıma için kullanılan araçlar,
  • Taşıma terminalleri,
  • Taşıma üniteleri.

İntermodal taşımacılıkta en sık şekilde kullanılan taşıma araçları gemi, kamyon, tren ve uçaklardır. Ayrıca taşıma terminalleri, kombine taşımacılık yapılabilmesi için çok önemli bir unsur olarak kabul edilir. Bir taşıma terminali, en az iki taşımacılık modelini birbirine bağlayacak şekilde tasarlanmış olmak zorundadır. Özel donanımlar kullanılarak tasarlanan taşıma aygıtları bulunan deniz terminalleri, hem demiryolu hem de karayolu ulaşımını birbirine bağlayarak intermodal taşımacılık için aktif bir şekilde hizmet verir. Çok kısa zaman aralıklarında yükleme ve boşaltma işleminin gerçekleştirilebilmesini sağlayan bu terminaller, diğer yandan yüksek taşıma kapasitesine sahip olduğundan kombine taşımacılığa destek niteliğindedir.

İntermodal taşımacılık üniteleri ise; konteyner, trey ve paletlerden oluşur. Bunlar arasında kombine taşımaya en uygun olan konteyner olarak dikkat çeker. Kombine taşımacılığın merkezinde konteynerlerin olduğu söylenebilir. Etkili bir kombine taşıma süreci oluşturabilmek için yüklerin birim yük haline getirilmesi gerekir. Malların yükleme terminallerinde tekrar elleçlenmeden başka taşıma modellerine aktarılabilmesini sağlayan bu konteynerler, 15 tonluk bir yükün yalnızca dakikalar içerisinde boşaltılmasına ve tekrar yüklenmesine fırsat tanır. İntermodal taşımacılık süreçlerinde bu avantajları sunan konteynerlerden daha çok faydalanabilmesi için liman işletmeleri, karayolu ve demiryolu işletmeleri ve gemi armatörleri mümkün olduğunca iş birliği içerisinde çalışmaları ve operasyonları birleştirmeleri gerekir.

İntermodal taşımacılık çözümler, genellikle taşıma işlemi sırasında firmaların karşısında çıkma ihtimali bulunan önlemlerin tamamını kapsar. Taşımacılığın tek bir kanal üzerinde gerçekleştirilmemesi ve farklı taşıma yöntemleri ile aynı güzergah üzerinde tercih edilmesi, taşımacılığın her bir noktasının profesyonel hareket edilmesini zorunlu kılan bir unsur haline gelir. Ayrıca intermodal taşımacılığın başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi ve süreç sırasında herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamak için malın ilerleyeceği tüm güzergâhın önceden planlanması ve ulaşım ağlarının birbiri ile olan bağlantısının özel olarak planlanması gerekir.

Multimodal Taşımacılık Nedir?

Multimodal taşıma ise tüm lojistik servisi çeşitlerinin kombinasyonunu bir arada barındırır. İhtiyaç duyulması durumunda, yükün çeşidine göre ve yapılacak optimum planlama çerçevesi içerisinde farklı taşıma yöntemlerine rahat bir şekilde dönüştürülmesi mümkündür. Operasyonun en başından son aşamasına kadar tek bir taşıyıcının sorumluluğu altına yürütülen bu süreçte, yükleme adresinden varış noktasına kadar tercih edilen her taşıma modu için toplamda tek bir taşıma sözleşmesinin düzenlenmesi şarttır. Multimodal taşımacılıkta buna bağlı olarak en az iki farklı lojistik servis türünün kullanılması gerekir. Genel olarak dökme yüklerin taşınmasına kullanılan bir taşıma modu olarak ön plana çıktığı ifade edilebilir.

Multimodal taşımacılık hizmeti veren her lojistik firması, multimodal taşımacılık çeşitlerinin seçilmesi konusunda direkt olarak işverenlerin isteklerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu sayede müşterilerin istek ve ihtiyaçları daha net şekilde dikkate alınarak, buna en uygun planlamalar yapılabilir. Bütün multimodal taşımacılık çeşitlerinin kendisine has avantajları vardır. Bu avantajlar dikkate alındığında ve ihtiyaçlara uygun şartlar sağlanarak bu taşıma yöntemi ile istenilen yükler sorunsuz bir şekilde taşınabilir. Bu noktada göz önünde bulundurulması gereken bazı etkenler vardır.

Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Taşınması hedeflenen yükün cinsi,
  • Miktarı,
  • Seçilecek taşımacılık türünün son konumunda yer alan imkânlara uyum sağlayabilmesi, yükün varış noktasında ulaşması gereken zaman,
  • Son konumun uzaklık mesafesi,
  • Müşterilerin zamandan tasarruf ederek yükün daha çabuk teslim edilmesini talep etmesi,
  • Müşterilerin paradan tasarruf etmeyi ve maddi olarak daha uygun taşıma yöntemlerini tercih etme ihtimali dikkate alarak, müşterilerin istekleri göz önünde bulundurulmalı ve buna uygun multimodal taşıma yöntemleri tercih edilmelidir.

Özellikle ülkemizde çok sık bir şekilde tercih edilen multimodal taşımacılık hizmetlerinden bir tanesi; demiryolu taşımacılık ve karayolu taşımacılığının bir arada kullanılarak uygulanan demiryolu- karayolu taşımacılığıdır. Multimodal taşımacılığın müşterilere sunduğu tüm bu avantajları özellikleri göz önünde bulundurarak, son konum olarak imkanlar dahilinde tercih edilen multimodal taşımacılık çeşitlerinden yararlanılarak yapılan taşımacılıklarda yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık fark etmeksizin lojistik organizasyonlarının daha kolay bir hal aldığı söylenebilir. Buna bağlı olarak lojistik hizmetlerinin her geçen gün gelişmesi ve lojistik ihtiyaçlarını buna bağlı olarak artmasından kaynaklı ortaya çıkan taşımacılıkların, çok daha kolay yapılmasına fırsat sunan multimodal taşımacılık, taşımacılık sektöründe en fazla rağbet gören taşımacılık çeşitlerinden birisi olmayı başarmıştır.

İntermodal ve Multimodal Taşımacılık Arasındaki Farklar

İntermodal ve multimodal taşımacılıkta öne çıkan bazı farklılıklar söz konusudur. Bu farklılıklar şu şekilde sıralanabilir:

Multimodal taşımacılık sisteminde, yükün çıkış noktasından varış noktasına kadar geçen süre içerisinde tüm lojistik süreçten ve operasyondan tek bir taşıyıcı firmanın sorumlu olduğu bilinmelidir. İntermodal taşımacılık modelinde ise bu operasyon sürecine birden fazla taşıyıcı firmanın dâhil olduğu görülebilir.

Multimodal taşımacılıkta yüklerin, bulunduğu taşıma kapları içerisinden farklı bir taşıma kabına aktarılarak lojistik servis değişikliği sağlanması mümkündür. İntermodal taşımacılıkta ise bu yüklerin taşıma kapları için herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Mevcut yükler kabı ile beraber direkt olarak başka bir lojistik servisine aktarımı gerçekleştirilir.

Multimodal taşımacılıkta ihtiyaca yönelik olarak tüm lojistik servis türlerinin kombinasyonu aynı anda kullanılabilir. İntermodal taşımacılıkta ise genellikle karayolu, denizyolu, karayolu servisleri aktif bir şekilde kullanılabilir.

İki taşımacılık türü arasında bir takım prosedür değişiklikleri de mevcuttur. Multimodal taşımacılıkta yükün çıkış noktası ile varış noktası arasında kullanılan her lojistik servis türü için toplam olarak tek bir nakliye sözleşmesi düzenlenmesi gerekirken, intermodal taşımacılıkta süreç içerisinde kullanılan her taşıma modu için ayrı bir nakliye sözleşmesi düzenlenir.

Her iki taşıma modunda da ülkeler arasındaki geçişlerde, kurallardan ya da sınırlandırmalardan etkilenme durumu hiçbir zaman söz konusu değildir.

Lojistikte kargo, farklı taşıma rotaları kullanarak yol boyunca hareket etmeye devam etme suretiyle konteynerlerin diğer konteynerlere aktarılmasını sağlar. Bu iki taşıma yöntemi özellikle dökme yük taşıma işlemlerinde sıklıkla tercih edilir. Yükleme ve varış noktaları arasında kullanılan her türlü ulaşım güzergâhı için multimodal taşımacılık için tek bir ulaşım anlaşması hazırlanır ve sonrasında sonuçlandırılması hedeflenir.

Bu taşıma çeşidinde mallar ana birimden direkt olarak transfer edilmez. Yalnızca nakliye konteynerleri gibi araçlar kullanılarak taşınır. Bu mod kullanılırken aslında hedeflenen; zamanı ve çevresel şartları mümkün olduğunca optimize edebilmektir. Ayrıca intermodal taşımacılıkta her nakliye yolu için ayrı bir taşıma sözleşme düzenlenir.

Taşımacılık Hizmetlerinde Kalite: Hra Global Lojistik

Günümüzde dış ticaretin çok fazla gelişim göstermesi, farklı araçlarla yüklerin transfer edilmesini ve bu alanda çeşitli alternatif seçeneklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak firmaların ticari gelişimine katkı sağlanmış olur. Yüklerin bir yerden farklı bir yere taşınmasını organize derken, hangi firma ile işbirliği içerisinde çalıştığınız çok önemlidir. Bu konuda her zaman beklentileri karşılamaya yönelik bir çalışma prensibi geliştiren Hra Global Lojistik, söz konusu yüklerin bir yerden farklı bir yere güvenli, hızlı ve sorunsuz bir şekilde transferini sağlamak olduğunda en doğru adres olarak karşınıza çıkar. Firmamız bu süreç içerisinde her türlü detayı sizin adınıza organize ederek, lojistikte karşınıza çıkma ihtimali bulunan tüm sorunlarınıza akılcı çözümler sunar.

Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve alanında uzman deneyimli kadrosu ile yola çıkan Hra Global Lojistik farkını tek tıkla yaşamak ve ticarette firmanızı temsil ederken rakiplerinizden hep bir adım öne çıkmak için, sizde web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%