Entegre lojistik, lojistik firmaların bu alanda vermiş olduğu tüm ek hizmetleri içine alan önemli bir kavram olarak karşınıza çıkar. Günümüzde değişen demografik yapı, global ekonomi ve ticari ihtiyaçların yansıması olarak lojistik sektörünün kendini her geçen gün yenilemeye devam etmesi, hizmetlerine yeni modüller eklemesi, katma değer hizmetler üretmesini gerektirir. Buna bağlı olarak lojistik kavramının, bir malın bir noktadan alınarak diğer bir noktaya ulaştırılması gibi nasir bir tanımın çok daha ötesine geçtiği ifade edilebilir. Buna bağlı olarak lojistik şirketleri; taşımacılık hizmeti ile birlikte depolama yönetimi, depolama, ulaşım yönetimi ve tersine lojistik gibi ek hizmetleri üstlenir. Buna bağlı olarak entegre lojistik yönetimi tüm bunları bütüncül bir yaklaşımla ele alan yönetim sistemlerinin tamamını kapsar.

entegre-lojistik-nedir.jpg

Bununla birlikte kendi tedarik zincirini kuran ya da bir çözüm ortağı ile birlikte çalışsa bile daha bütünsel olarak bir yaklaşım geliştirmeye ihtiyaç duyan vizyon sahibi olan seçkin şirketler için, tedarik zinciri alanındaki yapılanmaları entegre lojistik yaklaşımına çevirerek, şirketlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde büyümesine fırsat tanıyan önemli adımlardan biri olarak nitelendirilebilir.

Entegre lojistik hizmeti; müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bu istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda pozisyon alıp, bu ihtiyaç duyulan malzeme, sermaye, insan kaynağı, bilgi ve donanım, teknoloji alt yapıyı temin etmek şarttır. Sonrasında ise müşterilerin beklentilerini karşılamak adına sorunsuz bir şekilde, hiçbir şekilde aksamadan mal ve hizmet üretmeye devam eden bir ağ kurmak, aynı zamanda bu ağı düzenli olarak optimize etmek gerekir. Tüm bu söz konusu sistemlerin kurularak, iş haline getirilmesi ise entegre lojistiğin bir parçası olarak kabul edilir.

Genellikle hizmet odaklı bir yaklaşımla hareket eden entegre lojistik kavramı, bir malın ya da ürünün henüz hammadde aşamasından e son kullanıcıya ulaşma aşamasına kadarki tüm lojistik süreçlerinin ve bu süreçte fayda sağlayan yardımcı hizmetlerin tamamını içine alır.

Entegre Lojistikte Temel Kavramlar Nelerdir?

Tedarik zinciri yönetimi, 6 temel kavram üzerinden oluşturulur. Bu alanları kapsayarak sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla hizmet veren lojistik firmaları ve şirketler, entegre lojistik yönetimini başarıyla yerine getirmeyi hedefleyen çalışma prensibine sahiptir. Bu kavramlar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Depolama: Lojistik sektörünün alt bileşenlerinden biri olan depolama hizmeti; herhangi bir ürünün ya da malın envanter yönetimi ile bu bilgi amacıyla oluşturulan özel alanlarda ya da binalarda depolanması olarak ifade edilebilir. Bu noktada önemli olan depolama yönteminin en güvenli ve en ekonomik şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Bunun doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, depo yönetiminin ve depo yönetim sistemlerinin doğru şekilde yapılması gerekir. Depolar, üretim ve satışın sürdürülebilir olabilmesini sağlayan çok önemli bir merkez noktasıdır. Depolama hizmeti eksiksiz şekilde yürütüldüğünde, üretim aşaması tamamlanan ürünlerin nerede saklanacağını düşünmeye gerek kalmadan, yıl boyunca üretim aksamadan devam etmeye fırsat bulur. Talep oluşması durumunda ise depolanan ürünler en kısa süre içerisinde satılabilir. Operasyon maliyetleri kontrol altında tutulabilmesi açısından işletmeler açısından çok önemli bir yeri olan depolar, stratejik durumlarından kaynaklı entegre lojistik hizmetlerinin en vazgeçilmez parçası haline gelir,
  • Depo Yönetim Sistemleri: Depo yönetim sistemi; depo içerisinde yer alan ürün ya da malların, kısa ya da uzun vadeli süreç içerisinde gerçekleştirilebilecek işlemlerin tamamı için geliştirilmiş olan bir tanım olarak karşınıza çıkar. Depo yönetim sistemi bu anlamda lojistik sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Depoda bulunan tüm sistemin kusursuz bir şekilde işlemesine, optimize edilmesine, yönetimine ve kısacası en basit olan günlük operasyonların bile doğru şekilde takip edilmesine yardımcı olur. Saklama, yükleme operasyonları, siparişlerin işlenmesi ve takip edilmesi, envanter yönetimi, ambalajlama, etiketleme, toplama, ikmal gibi birçok ürüne dair her bir konunun daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin temelini ortaya koyar. Depo yönetim sisteminin kusursuz şekilde işlemesi için, bu yönetimi talep eden firmanın tüm birimleri ile uyum içerisinde çalışması ve kesintisiz bir iletişim kurması gerekir. Bu alanda yatırım yapılması gereken ancak sürdürülebilirlik, üretkenlik, kaynakların en doğru şekilde kullanımı ve maliyet optimizasyonu gibi noktalarda bu yatırımın karşılığının fazlasıyla alınmasını sağlar. Depo yönetim sistemleri sayesinde bir ürün ya da malın sevkiyatı sonrasında ortaya çıkabilecek tüm olası aksaklıkların önüne geçmek mümkün hale gelir. Ayrıca günümüze bakıldığında tüketim ihtiyaçları dikkate alındığında, firmalara rekabet üstünlüğü sağlaması ve hız ile satış sonrası takip faktörlerinin karşılığının fazlasıyla verilmesi söz konusu olduğundan avantaj sağladığı ifade edilebilir.
  • Ulaşım Yönetim Sistemi: Şirketler ürün ya da malların sevkiyatları ve tedarik zinciri yönetimleri kapsamında dikkate alınan tüm transferler ulaşım yönetim sistemlerinin uzmanlık alanı olarak değerlendirilmeye uygundur. Bu noktada firmalar bu sistemi kendi iç bünyelerinde kurabilmesi mümkün olan lojistik hizmet aldıkları tedarikçi firmadan talep etme hakkına sahiptir. Ulaşım yönetim sistemi sayesinde hedeflenen ise ilk olarak maliyet optimizasyonu ve verimliliği sağlamaktır. Siparişlerin otomatik bir şekilde oluşturulması için kurgulanan alt yapı ile insan hatalarının önüne geçilirken, gönderinin izlemesi planlanan yol en doğru şekilde kurgulanır ve takibi yakın şekilde yapılabilir. İhtiyaca uygun olarak en doğru şekilde oluşturulmuş olan bu ulaşım yönetim sistemi, kullanan firmalara beraberinde birçok önemli avantajı getirir.
  • Gerçek Zamanlı Konumlandırma Sistemleri: Şirketler kendi bünyelerinde bulunan insan kaynakları ya da varlıklarının bulunduğu konumu geçici ve tam zamanlı olacak şekilde bulmaları, izlemeleri, tanımlamaları ve yöntemleri için geliştirilen teknoloji tabanlı sürdürülen bir sistem olarak karşınıza çıkar. Bu sistem özellikle şirket personelinin çalışma emniyetinin ve verimliliğinin artırılması, tedarik zincir operasyonlarının aksamadan devam edebilmesi gibi avantajları beraberinde getirir. Çok yaygın bir kullanım alanına sahip olan lojistik sürelerde tercih edilen taşıma araçlarının GPS sistemi ile takibi sağlanmalıdır. Bundan dolayı lojistikte bir aracın herhangi bir noktada bulunduğu kolay bir şekilde tespit edilirken, izleme kapalı bir ortama girinceye kadar sağlanabilir.
  • Envanter Yönetim Sistemleri: Şirketlerin üretim, satış, perakende ve depo gibi tüm birimlere ait envanter bilgilerinin doğru şekilde toplanmasını ve sonrasında kullanılmasını sağlayan yönetim sistemi olarak bilinir. Bu noktada kaynakların doğru bir şekilde değerlendirilmesi, hammadde tedariğinin planlamasının yapılması, elde bulunan kaynaklarla birlikte üretime devam edilebilmesinin sağlanması ve stok takibinin yapılması firmaların çalışma verimliliğini artıran etkenler olmaya devam eder.
  • Tersine Lojistik: Üreticiden başlayarak tüketiciye kadar doğru akış eğiliminde olan lojistik süreçleri, tam tersi bir rota izleyerek tüketiciden üreticiye doğru evrilmesi ile son yıllarda gündeme gelen, özellikle son dönemlerde e-ticaretin artışı ile birlikte hız ve önem kazanan bir lojistik kavramıdır. İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışların artması ile birlikte doğal bir şekilde ortaya çıkan iade süreçleri ve bu sürecin yakından takip edilmesi, tersine lojistik kavramı içerisine dâhildir. Buna bağlı olarak yanlışlıkla satın alınan ürünler, teslimat esnasından ortaya çıkması muhtemel olan hasarlar için garanti kapsamında sıkıntılar, paketleme sırasında meydana gelmesi muhtemel olan sorunlar nedeniyle iade edilen ürünlerin takibi, iade sebeplerinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi, kaydının tutulması dönüşün oranının düşmesinden kaynaklı firma karlılığını arttırır.

Entegre Lojistik’te HRA Global Lojistik Güvencesi

Dış ticarette lojistik işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi, gerekli prosedürlerin sorunsuz yerine getirilmesi ve her türlü detayla sizin adınıza ilgilenen lojistik firmasının kalite standartlarında hizmet anlayışına sahip olması firmanızın avantajlı özelliklerden faydalanması açısından çok önemlidir. Aksi takdirde işletme olarak hiç hesapta olmayan ve firmaya zarar vermesi muhtemel olan beklenmedik ek masraflarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 

Bu konuda her zaman üst düzey standartlarda hizmet anlayışı ile ön plana çıkan HRA Global Lojistik, söz konusu mal ve eşyaların bir yerden farklı bir yere transferi olduğunda tüm lojistik sürecini sizin adınıza büyük bir titizlikle organize eder. Lojistik sektöründe her türlü sorunlarınıza akılcı çözümler sunarak rakiplerinizden öne çıkmasını sağlayan firmamız için öncelikli olan daima memnuniyet odaklı çalışmaktır. Sizde HRA Global farkını yaşamak ve uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesini hissetmek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%