Yükleme işlemiyle beraber tüm taşıma maliyetinin ödendiği ve aynı zamanda sigorta ile diğer masrafların ithalatçı tarafından karşılandığı bir sitem olan CPT tipi teslim şekli, özellikle karma taşımacılık söz konusu olduğunda çok büyük avantajları beraberinde getirir. CPT tipi teslim şeklinde satıcı malları hazırlar, gümrük işlemlerini çözer, yükün ana taşıma aracına yüklenmesini sağlar ve bu ana taşıma aracının taşıma bedelini karşılar. Bu aşamadan sonra yükün ana taşıma aracına taşınması ile birlikte ihracatçının sorumluluğu sona erer.

CPT teslim şekli, satıcının denizyolu aracılığı ile taşıdığı ürünlerin gümrük vergilerinin direkt kendisi tarafından tahsil edildiği bir sistem olarak karşınıza çıkar. Yani bu sistem denizaşırı ülkelerin alışverişi sırasında kullanılmak üzere uygulanır. Buna bağlı olarak CPT, denizyolu terimlerinden biri olarak kullanılırken, vergi uygulamaları için olmazsa olmaz bir yere sahiptir. Bu terimin açılımı ise ‘’Carriage Paid To’’ olarak ifade edilir. Bu terimin Türkçe karşılığı ise ‘’Teslimat için ödenmiş’’ anlamına gelir.

cpt-teslim-sekli.jpg

CPT tipi taşımada, yükleri taşıma aracından teslim almasıyla beraber alıcı tarafın sorumluluğu başlamış olur. Bundan kaynaklı CPT tipi teslim şeklinde taşıma, gümrük ve diğer masrafların hepsi alıcının sorumluğundadır. Ayrıca malı teslim ettikten sonraki süreçte olası risk ve maliyetler de alıcıya ait kabul edilir.

Lojistik süreçlerinde CPT teslim şeklinin aktif bir şekilde kullanımı, özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde çok sık tercih edilir. Yükün ilk taşımacıya teslim edilmesiyle beraber satıcı tüm sorumluluğunu tamamlar. Bu noktadan sonra olası riskleri ve teslim sonrası yükle alakalı ortaya çıkabilecek tüm ek maliyetleri bu noktadan sonra alıcı tarafın üstlenmesi beklenir. CPT teslim şeklinde iki tarafın sorumluluklarını detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse;

CPT Teslim Şeklinde Satıcının Sorumlulukları

Lojistikte satıcı, yani ihracat işlemini yapan taraf yapılan sözleşme çerçevesinde yükü hazırlamaya başlar. Alıcı taraf, ülkesinin talep etme ihtimali olan tüm belgeleri titiz bir şekilde hazırlar. Ayrıca gümrük masrafları ve navlun ücreti de satıcı tarafından ödenir. Bütün bu şartlar sağlandıktan sonra, yükü ilk taşıyıcıya teslim ettiği andan itibaren ortaya çıkabilecek diğer masraflardan ya da oluşabilecek risklerden tamamen muaf olur. İthalatçı yani satıcının yükü hangi tarih aralığında taşıyıcıya verdiğini ve tahmini hangi tarih aralığında teslim edebileceğini alıcı tarafa bildirmesi gerekir. Bu nokta en önemli olan ve detaylandırılması gereken durum, satıcının malların ulaşacağı ülke içerisinde gerçekleştirilecek tüm kontrol işlemlerinden doğabilecek olan masrafları (kalite kontrolü, sayma, ölçme gibi) ve aynı anda ihracatın yapılacağı ülkedeki ilgili kurumların talep edeceği yükleme öncesi muayene masraflarını karşılaması zorunlu kabul edilir.

CPT Teslim Şeklinde Alıcı Tarafın Sorumlulukları

Alıcı yani ihracatı yapan taraf, satıcı firma ile arasında daha önceden imzalanmış olan sözleşme çerçevesinde yüke karşılık olarak belirlenen bedeli öder. İthalatın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan gümrük belgelerini düzenler ve gümrük vergilerini öder. Alıcının yükle ilgili olan sorumluluğu ise yükün satıcı tarafından ilk taşıyıcıya teslim edildiği andan itibaren başlar. Bu noktadan sonra yükle ilgili tüm sorumluluk doğabilecek masraflar ve riskler alıcı tarafa devrolur. Yapılan sözleşmede boşaltma masrafları navlun bedeline dâhil edildiği taktirde, yükün boşaltma bedelini karşılar ve daha sonrasında acenteden cirolu konşimentoyu teslim alabilir. Alıcı firma, ihracatı gerçekleştirdiği ülkenin kuralları gereği ortaya çıkma ihtimali bulunan masrafları (ölçme, sayma, kalite kontrolünün yapılması gibi) ve bununla beraber ihracatın yapılacağı ülke ile alakalı kurumların istedikleri yükleme öncesindeki muayene masraflarından hariç, diğer yükleme öncesi muayene masraflarını karşılamak zorundadır.

CPT Teslim Şeklinin Özellikleri

Bu teslim şeklinde; satıcı firma ürünleri kendisinin seçtiğini, anlaşma yaptığı taşıyıcıya, yüklerin ihracı ile alakalı gümrük işlemlerini, belirtilen varış adresine gönderilmesi için gerekli olan taşıma sözleşmesi ile taşıma masraflarını ödenmiş olarak teslim ederek alıcının enerjiden ve zamandan tasarruf etmesini sağlamak için bu adımları kendisi üstlenir. Ayrıca satıcı, hasarı ve olası tüm masrafları kendi üzerine alarak, malların ihracı için gerekli olan her türlü ihraç iznini, resmi izinleri ve belgeleri alır. Prosedürle ilgili olan bölümle alakalı tüm kısımlarla ilgilenerek sorumluluğu üzerine alır. Ayrıca malları ihracatı için gerekli gümrük işlemleri de satıcı tarafından tamamlanır. Tüm bu işlemler aslında satıcı ve alıcı arasında yükümlülükler oluşmasına neden olur. Bilinmesi gereken kısımlarıyla yükle beraber bütün taşıma masraflarının ödendiği ve aynı zamanda sigorta ile diğer giderlerin ithalatçı tarafından tahsil edildiği CPT teslim şekli, genel olarak sağladığı avantajlardan dolayı karma taşımacılıkta kullanılır.

CPT teslim şeklini iki taraf açısından da detaylı bir şekilde incelenmesi çok önemlidir. ‘’Taşıma Ödenmiş Olarak’’ kuralı, ihraç işlemini yapan tarafın ürünleri kendisinin belirlediği bir taşıyıcı ya da diğer bir şahsa belirlenen yerde (eğer öyle bir yer belirlenmemişse), teslim edeceğini ve ihraç eden tarafın, malların belirli bir teslim alanına getirilmesi için ihtiyaç duyulan taşıma anlaşmasını yapmak ve taşıma giderlerini ödemek zorunda olduğunu ortaya koyar. CPT kuralı kullanıldığı takdirde, satıcı teslim işlemine dair sorumluluğunu yükler teslim alanına ulaştığında değil, yükleri ilgili kurallara bağlı olarak taşıyıcıya tevdi ettiği anda yerine getirmek zorundadır.

CPT teslim şekli, özellik bakımdan çok farklı olan ve çeşitli araçların taşımacılık için kullanıldığı durumlarda ortaya çıkar. Bu noktada, malların teslim noktasına kadar ortaya çıkan navlun masrafını taşıyıcı ödemekle yükümlüdür. Bu mallar taşıyıcının sorumluluğuna devredildiği an, yükle ilgili bütün risk ve navlun dışı giderler alıcı tarafa geçer.

Alıcı ve satıcı firma arasında belli başlı avantaj ve dezavantajların kapısını aralayan CPT teslim şekli, her geçen gün çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistem sırasında gereken işlemlerin ülkeler arasında değişiklik yaşaması, zaman ve enerji bakımından firmaların olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir. Bu işlemlerin belli bir bölümü, belli bir noktaya kadar satıcı belli bir noktaya kadar ise alıcı tarafından üstlenir. Bu özelliklerinden dolayı CPT teslim şekli, diğer teslim şekillerinden ayrılabilir durumdadır. Ancak CPT teslim şeklinin özellik bakımdan en çok dikkat çeken ve tercih edilmesinin sebebi, zaman ve enerji konusunda iki tarafından tasarruf etmesini sağlamaktır.

CPT Teslim Şekli Süreci

CPT teslim şeklinde ilk olarak süreç, satıcının sözleşme şartlarına uygun bir şekilde malları hazırlamasıyla başlar. Alıcının ülkesinde kullanması gereken tüm evraklar hazır bulundurulur. Devamında gümrük prosedürleri tamamlanır ve taşıma acentası ile sözleşme yapılarak teslimatın yapılacağı limana kadar olan tüm navlun giderlerini karşılar. Mallar ilk taşıyıcının sorumluluğuna devredildiği andan itibaren, yükle ilgili tüm gider ve uğraşlardan kurtulmuş olur. Teslimin gerçekleştirildiği ve muhtemel olan ulaşım tarihi alıcıya bildirilir. Sonrasında ise satıcı malların ulaştırılabilmesi için gerekli denetleme işlemleriyle alakalı giderleri ve ihraç ülkesinin görevlilerinin emrettiği yükleme öncesi muayene giderleri ödenir. Mallar alıcıya, bu sayılan işlemler sonrasında ulaştırılır ve alıcı taraf sözleşme şartlarına uygun evrakların hepsini hazırlayarak gümrük işlemlerini hazır hale getirir. Gümrük vergileri tahsil edilir ve bu aşamada malların ilk taşıyıcıya teslim edilmesinden itibaren navlun dışında kalan yükle ilgili tüm gider ve uğraşlar alıcıya ait olmuş olur.

Lojistikte Sorunsuz İletişim Hra Global Farkıyla

Lojistik sektöründe gerekli prosedürleri sorunsuz şekilde halledebilmek için tercih edilen firmanın kaliteli olması ve üst düzey standartlarda hizmet vermesi son derece önemlidir. Bu konuda beklentileri karşılayan Hra Global Lojistik her zaman rakiplerinden bir adım önde olmayı başarmıştır. Uzun yıllardan bu yana süregelen bu çalışma tecrübesi ışığında, firmamız için öncelikli olan daima müşteri memnuniyetini kazanmaktır. Sizde Hra Global Lojistik ile dış ticarette firma olarak başarıyı yakalamak istiyorsanız, web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%