Charter Party konşimentosu; özellikle denizyolu ile taşımacılık yapan firmalar tarafından aktif şekilde kullanılan bir tür sözleşme olarak karşınıza çıkar. Bu yöntemi kullanmak isteyen kişiler, denizyolu taşımacılığı sırasında düzenlenen konşimentoları kullanılabilmek için mutlaka Charter Party konşimentosu düzenlenmelidir.

charter-party-konsimentosu-nedir.jpg

Charter Party, denizyolu taşımalarda kullanılan ve gemi sahibinden kiralama yapılan işleme verilen bir isimdir. Gemi kaptanı ya da gemi ustası, mallar için konşimento imzalarında atılması dahil olmak üzere gemide yer alan tüm mallardan sorumlu olarak kabul edilir.

Charter Party Türleri Nelerdir?

Charter Party konşimento türleri birbirinden çok farklı olabilir. Genel olarak üç farklı tip Charter Party vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Trip Charter: Geminin belli bir seyahat sırasında kullanımı için kiralanmasıdır.  Bu kontratlar, gemi ve mürettebatı tarafından belli bir kargonun, belli bir seyahat sırasında ve zaman kısıtlı bulunmadan taşınması için imzalanır. Ayrıca gemi sahibi tarafından düzenlenen bu tür konşimentoya navlun ve diğer hizmetlere de bağlı kalınarak ödemelerinin yapılması çok önemlidir,
 • Time Charter: Geminin belli bir süre içerisinde kullanılabilmesi için kiralanmasına verilen isimdir. Yapılan bu kontratlar, gemi ve mürettebatı tarafından belirlenen bir zaman ve diğer sınıflar çerçevesinde kiralayan tarafından kullanılabilmesi için imzalanır. Bu noktada kiranın düzenli bir şekilde ödenmesi gerekir,
 • Hybrid Charter: Time ve Trip Charter konşimentolarının bir takım özellikleri bir araya getirilerek oluşturulan karma bir sözleşme olarak karşınıza çıkar.

Bu taşımalar için düzenlenen taşıma belgelerine Charter Party Konşimentosu (Charter Party Bill of Lading) ismi verilir. Bu konşimentolar üzerinde yer alan Charter Party sözleşmesi yer almadığı gibi, sadece sözleşmeye dayandırıldığı yazılır.

Söz konusu konşimentolarda belli bir şekle tabi olma kuralı yoktur. Herhangi bir anlaşmazlık yaşandığı takdirde, bu sözleşmenin genel esasların önüne geçmesi sebebiyle mallarla alakalı 3. Taraflar açısından risk teşkil edebilir. Bu yüzden bankalar, kredili işlemler sırasında bu gibi konşimento türlerini çok fazla kabul etmek istemezler.

Charter Party konşimentosu; bir deniz taşıtının ya da geminin kiracısı tarafından düzenlenen ve malların şekilleri, miktarları ve malların taşınacağı koşullar gibi belli başlı bilgileri özetleyen bir belge türüdür. Bu belge bir astar konşimentosundan farklı şartlar altında düzenlenmesini sağlar. Charter Party konşimentosu; genel olarak yükün bir gemiye yüklendiğinin, yükün maliyetinin, yükün miktarının, yükün maliyetinin ve yükün hangi koşullarda taşınacağının bir kanıtı olarak kabul edilebilir.

Charter Party Konşimentosunda Yer Alması Gereken Bilgiler

Charter Party konşimentosu düzenlenirken, içerisinde yer alması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Düzenleyen kişiye ait imza,
 • Taşıyanın adı, soyadı ya da ticari unvanı,
 • Düzenleme yeri ve tarihi,
 • Taşınan malın cinsi, markası, ölçüsü ve özelliklerine ait tüm bilgiler,
 • Kaç nüsha şeklinde düzenlendiği,
 • Yükleten firmanın adı,
 • Kaptan adı,
 • Gönderen adı,
 • Gemi uyruğu ve adı,
 • Navlunu,
 • Yükleme ve boşaltma limanları.

Charter Party konşimentosunun kaptan ya da kaptanın adına, özellikle ismi belirtilen bir acente tarafından, gemi sahibi ya da gemi sahibinin adına ismi belirtilen acente tarafından ya da kiralayan adına ismi belirtilen bir acente tarafından imzalanmış olması gerekir. Yükleme tarihi matbu bir kayıt sayesinde ya da malların gemiye yüklendiği tarihi belirten yükleme kaydıyla gösterilmesi gerekir.

Charter Party Konşimento ve Konşimento Arasındaki Farklar

Charter Party konşimentosu ile standart olarak düzenlenen konşimentolar arasında bazı farkların söz konusu olduğu söylenebilir. Bu farklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Charter party konşimentoları; gemi sahibi, gemiyi kiralayan firma, acenteler ve kaptan tarafından imzalanabilir iken, bu konşimentolar taşıyıcı, taşıyıcı acentesi ve kaptan tarafından imzalanır,
 • Charter Party konşimentolar genel olarak BIMCO tarafından hazırlanırken matbu formlarına basılır. Konşimentolar ise taşıyıcıların kendi kurallarının yazılı olduğu özel matbu formlarına basılır,
 • Charter Party konşimentoların bilinen bir başka özelliği ise gemi sahiplerinin, gemi kiralayan firmanın kendilerine kira ödemediklerini ileri sürerek, taşıma bedelini direkt olarak kendileri için isteyebilirler. Bu nedenle akreditifli ödemelerde bankalar bu konşimentolara karşı mesafeli bir duruş sergilemeyi tercih ederler.

Uluslararası denizyolu taşımacılığının çok büyük bir bölümü konteyner taşımacılığı şeklinde yapılır. Konteyner taşımacılığında aktif şekilde kullanılan konteyner gemileri olup, bu gemiler genel olarak büyük armatör firmaların sahip olduğu ve işlettiği gemileri kapsar.

Charter Party (Gemi kira sözleşmesi); gemi sahibinin, yük taşımacılığının aktif şekilde yapılabilmesi için bir başkasına gemisini kiraladığına dair yapılan önemli bir sözleşme şeklidir. Gemi sahibi, geminin yönetimini kontrol etmeye devam ederken, taşımacılık işlemleri geminin kiracısı tarafından gerçekleştirilir. Buna bağlı olarak tarifesiz taşımacılıkta 3 temel kiralama yöntemi vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sefer sözleşmesi: Bu sözleşme en yaygın şekilde kullanılan tür olarak karşınıza çıkar. Bu sözleşme çeşidi kullanılarak gemi, tek yönlü olarak belirlenen limanlar arasında belirlenen yük çeşidi ve belirlenen navlun ücretiyle birlikte kiralanır.
 • Zaman sözleşmesi: Bu sözleşme şekli ile gemiyi belirlenen bir süre içerisinde kiralamak ve ücretlerinin aylık, yıllık ya da günlük şeklinde verilmesi mümkün hale gelir. Zaman sözleşmesi kullanılan yolculuklarda ilgili olan tüm masraflar (yükleme, boşaltma maliyetleri sözleşme şekline göre değişkenlik gösterebilir), gemi sahibi tarafından ödenir. Zaman sözleşmesinde ise bu masrafların tamamı kiracıya aittir,
 • Boş gemi sözleşmesi: Gemi kiralama yöntemlerinden daha az sıklıkla kullanılan boş gemi sözleşmesi, gemi sahibi gemiyi belirlenen yerde ve belirlenen zaman diliminde personel, sigorta ve herhangi bir kumanya olmadan kiracıya vermesidir.

Bu sözleşmeler aynı zamanda gemi sahibi, belirtilen miktardaki bir yükü limandan diğerine belli bir miktar para karşılığında göndermeyi kabul ettiğinde, lump-sum esas alınarak düzenlenebilir.

Charter Party konşimentosu; anlaşmazlık yaşanması durumunda bir yasa mahkemesi tarafından incelenen ve yorumlanmaya müsait bir belgedir. Ancak pratikte çoğu anlaşmazlık tahkime sunulmalıdır. Herhangi düzenlenen bir gemi kira sözleşmesinde yer alan en önemli maddeler, tahliye ve yükleme için verilen gün sayısını ve ortaya çıkan masraflardan kimin sorumlu olacağının net şekilde ifade eden maddelerden oluşur.

Lojistikte Güvenli İletişim; HRA Global Lojistik’te

İhracatın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla malların taşınması ve alıcının adresine ulaştırılabilmesi için birçok farklı taşımacılık yöntemi bulunur. Bununla beraber ihtiyaca yönelik nakliye çeşitlerinin bulunduğunu söylemekte mümkündür. Tren, gemi, uçak ve tır gibi araçlar ise bu nakliye çeşidine örnek olarak verilebilir. Ürün ve mallar hangi yolla taşınacaksa, ona göre bir taşıma belgesi düzenlenmesi gerekir.

Bir tür taşıma senedi olarak da nitelendirilen konşimento, üzerine yükleyici, alıcı ve ihbar merciinin yer aldığı ve ticari işlemle alakalı her türlü bilginin yer aldığı çok önemli bir belgedir. Taşınacak olan ürünün yükleme noktasından varış noktasına kadar geçen süre içerisinde bir sözleşme olarak güven veren konşimento belgesi, yükleme sonrasında nakliye firması tarafından ihracatçı firmaya gönderilir.

Kullanılan konşimento belgesi ile taşıma işlemi gerçekleştirilecek yükü kanunen yetkili olan kişiye alıcıya teslimi taahhüt edilmiş olur. Taşıma belgesi düzenlenmesi ile sefer sonunda alıcı tarafından yükün teslim alınmasına yönelik bir talep hakkı ortaya çıkar. Söz konusu konşimentoda belirtilen yükün teslimini istemek için, konşimentonun ibrazı ve teslim edilmesi gerekir. Konşimentonun ibraz edilmesi ve teslimi karşılığında taşıyan ya da kanuni olarak temsilcisi olan kaptan ya da acente konşimentoda ibraz edilen yüklerin temsilini gerçekleştirmekte yükümlü kabul edilir.

Lojistikte iki tarafın haklarını güvence altında tutan konşimento düzenlemesinin, alanında uzman bir firma aracılığı ile düzenlenmesi birçok avantajı beraberinde getirir. Bu anlamda nitelikli hizmetler vererek beklentileri karşılayan ve zamandan tasarruf etmenizi sağlayan HRA Global Lojistik, gerekli, konşimento düzenlemelerini sizin adına gerçekleştiren profesyonel bir firmadır. Çok uzun yıllardan beri sektörde verdiği hizmetlerle rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başaran HRA Global Lojistik, her bakımdan avantaj sağlayan prosedürleri sizin adınıza yürütür. Firma olarak önceliğimiz daima lojistik alanında ihtiyaçlarınıza nitelikli yanıtlar vererek, ticari olarak etkili bir şekilde büyümenizi ve hizmet verdiğiniz sektörde fark yaratmasını sağlamaktır. Sizde HRA Global ile dış ticarette fark yaratmak ve işletme olarak büyüme göstermek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%