Firmaların, ithalat ve ihracat operasyonlarında gümrük hizmetleri prosedürlerine uymaları zorunludur. Yurtdışına mal gönderilmesi ya da yurtdışından mal getirilmesinde bu prosedürler zaman alacağından, ilgili malların uygun bir yerde beklemesi gerekmektedir. Bu depolama ihtiyacını karşılamak için kullanılması gereken alana ise antrepo adı verilir. Bu anlamda antrepo çeşitlerini bilmek, doğru bir ticari işlem sürdürmek açısından oldukça önemlidir.

antrepo-nedir-cesitleri-nelerdir.jpg

Antrepoda bekleyen mallar, henüz gümrük vergisine tabi tutulmamış olan ticari mallar olarak kabul edilir. Bekletilen eşyanın antrepoda kalabileceği sürenin bir sınırı yoktur. Yani malların antrepoda bekletilmesinin belirlenen minimum bir süresi olmadığı gibi, orada tutulmasına dair maksimum bir süre de söz konusu değildir. Gümrük ve evrak işleri halledilene kadar, antrepo malların güvenli bir alanda bekletilmesi konusunda yardımcı olur. Ayrıca gümrük idareleri tarafından gerek görülmesi durumunda, malların bir başka işlemde kullanılması ile mala gümrük antrepoları onayı ve yeni bir işlem tayin edilmesi mümkündür. Bu gibi bir durumda düzenlenen beyanname ve belgelerin tescil edilmesinden itibaren 30 gün süre içerisinde bu malların tüm işlemleri bitirilip antrepodan çıkışının yapılması gerekir. Aksi durumda mallar antrepodan tahliye edilmek zorunda kalacaktır.

Depo ve Antrepo Arasındaki Farklar

Bahsedildiği gibi antrepoda çalışma prensibine göre malların muhafaza edilmesine dair herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Mallar onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmadıkları sürece, sorunsuz bir şekilde antrepoda bekletilmeye devam edebilir. Depolarda ise malların bekletilmesinin bir süre sınırlaması vardır. Bu süre ise malların hangi yolla taşındığına bağlı olarak farklılık gösterir. Ayrıca antrepo da muhafaza edilen malların elleçleme, işleme gibi belli başlı gümrükleme işlemlerinden geçirilmesi gerekir. Deparlarda bu bahsedilen imkanlar son derece kısıtlıdır. Antrepoya malların rahatlıkla yerleştirilebilmesi için antrepo beyannamesinin tescil edilmesi önemlidir. Depolarda ise bu mallar özet beyan ile sorunsuz bir şekilde alınabilir.

Antrepo Çeşitleri

Antrepo çeşitleri, genel ve özel antrepolar olarak iki farklı grup altına değerlendirilir. Genel olan antrepolar, birden fazla firmanın aynı anda kullandığı ortak antrepolar olarak bilinir. Sadece kiralayan firmanın kullandığı antrepolar ise özel antrepo olarak nitelendirilir. Genel ve özel antrepolar ise kendi içerisinde farklı tipleri barındıran geniş bir yelpazeye sahiptir. Genel antrepolar A tipi antrepo ve B tipi antrepolar olarak iki gruba ayrılır:

A Tipi Antrepo

Antrepoya yerleştirilen malların sorumluluğunun tamamen antrepo işletmecisine ait olduğu tip antrepo olarak karşınıza çıkan A tipi, antrepo işletmecisi stok kayıtlarını kendisinin tuttuğu bir sistem şeklinde ilerler. Bu kayıt sırasında mallarda herhangi bir eksiklik ortaya çıkması durumunda, antrepo işletmecisi eksik olan malların fiyatını ve o mallara ilişkin olan gümrük vergilerini bizzat ödemekle yükümlü olacaktır.

B Tipi Antrepo

B tipi antrepoda işletmecisinin malların korunmasıyla alakalı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu anlamda antrepo işletmecisinin tek sorumluluğu antreponun kiralama işlemi ile sınırlıdır. Ayrıca B tipi antrepodan antrepoya konulan malların stok kaydı da tutulmadığı için buna bağlı olarak antrepoya yerleştirilen malların stok kaydı ile içeriğinde neler olduğuna dair her türlü bilgi daha önce teslim edilen beyanname ve belgelere göre ayrıca düzenlenir. Antrepoyu kiralayan bu kişi, mallarda bir eksiklik olması halinde antrepo işletmecisinin sorumluluğu olarak kabul edilemez.

Özel antrepo çeşitlerinin her birinde antrepoyu kiralayan işletmeci ve antrepoya yerleştirilen tüm mallar aynı kişiye aittir. Dolayısıyla bu antrepoya yerleştirilen malların tamamının sorumluluğu da bu kişiye ait olarak kabul edilmek zorundadır. Bu antrepo çeşitleri ise kendi içerisinde C, D ve E tipi olarak 3 farklı grupta değerlendirilir.

  • C Tipi Antrepo: C tipi antrepo sadece eşya listesinde bulunan malların yerleştirilmesine uygun görülen bir antrepo tipidir. Bu listede yer almayan malların antrepoya konulması mümkün değildir.
  • D Tipi Antrepo: D tipi antrepoda, depolanan malların gümrüğe sunulması ihtiyacına gerek kalmadan hızlı bir şekilde işlem yapılabilmesi imkânı bulunmaktadır. Dolayısıyla eşya listesinde yer almayan mallar da antrepoya yerleştirilebilir. Ancak bunun için öncelikle Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden izin alınması şartı vardır. Bu depoda bulunan mallara Gümrük Kanunu m. 104/3 uygulanmaktadır. Bu duruma göre D tipi antrepolarda yer alan malların, yerleştirilme tarihleri dikkate alınır. Depolanan mallar tamamen basitleştirilen usul kapmasında değerlendirirken, serbest dolaşıma konulmasında bir sakınca yoktur.
  • E Tipi Antrepo: E tipi antrepoda depolanan mallar, Gümrük kanunu m. 93/3 kapsamında değerlendirilerek, buna bağlı olarak fiziki olarak depolama alanı bulunmadan, antrepo stok defteri tutularak işlemler yürütülmeye devam eder. Bu durumda hak sahibinin depolama açısından kullandığı yer neredeyse, o bölge antrepo olarak kabul edilir. Ayrıca herhangi bir depolama yeri olmamasına rağmen, bu mallara da antrepo kuralları uygulanması zorunludur.

Tüm bu antrepo çeşitlerinin dışında bir de F tipi antrepolar bulunur. Bu antrepolara aynı zamanda ‘’Gümrüklü antrepo’’ ismi de verilir. Genel antrepo kategorisinde değerlendirilen bu antrepo çeşidinde mallar tamamen gümrük gözetimindedir.

Her antrepo tipine göre gümrüklerde farklı işlemler uygulandığını bilmekte fayda vardır. Bu durumda ise malların depolandığı antrepoların tipini belirlerken, kiralanacak antreponun sağladığı tüm avantajlı yönler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Kiralanacak olan antreponun tipi, depolanacak olan malların özelliklerine uygun olacak şekilde tercih edilmelidir. Örnek vermek gerekirse; depolanan malların patlayıcı ya da yanıcı özelliklere sahip olması durumunda, bu kiralanan antreponun buna karşı yeterince korunaklı özelliklere sahip olması ve dizayn edilmesi çok önemli bir yere sahiptir. Antrepo fiyatları ise tercih edilen antrepo tipine göre farklılık gösterebilir.

Antrepoda malların belli bir depolama süresi söz konusu olmadığı için herhangi bir zaman limiti de yoktur. Malların sahibi olan firma ya da kişiler, antrepo ücretini ödediği sürece mallarını sınırsız bir şekilde antrepoda depolamaya hak kazanırlar. Gümrüklü antrepoda depolanan bu malların henüz gümrük çıkışında gerçekleştirilmediği için mallar antrepoda depolandığı süre boyunca gümrük vergisi ödemeye de tabi değildir. Özellikle de yüksek miktarda mal ve eşya ithali yapan büyük firmaların, bahsi geçen tüm malların tek seferde gümrükten çıkarılması vergi ödemeden bu malları tek tek çıkarabilmesi, ekonomik anlamda birçok avantajı da beraberinde getirir.

Etkin Antrepo Çözümleri HRA Global Lojistik’de

Ülkemizde gümrükleme ve lojistik alanında verilen hizmetlerde, firmaların ve işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan ek hizmetler bulunur. Bu sayede malların gümrükten çıkışını ve hazırlık sürecini bekleyen, hem de mallarını aynı anda güvenli bir şekilde depolamak isteyen firmalar için birçok avantajlı yönü bulunur.

Bu anlamda hizmet alacağınız firma seçimi konusunda titiz davranmak, malların lojistik işlemlerini organize ederken zamandan tasarruf etmenizi sağlar. HRA Global Lojistik bu anlamda üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışına sahip olan son derece nitelikli bir firma olarak karşınıza çıkar. Firma olarak sizin istek ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak, bu ihtiyaçlara yönelik tüm sorunlarınıza akılcı çözümler geliştirerek her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. İşletmeniz adına bir iyilik yaparak nitelikli bir lojistik firması ile çalışmanın farkını firmamız aracılığı ile deneyimleyebilirsiniz. Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve malların transferini organize ederken sizin yerinize detaylarla ilgilenen uzman kadrosuyla başarıyı hedefleyen HRA Global Lojistik bu alanda en iyisi olarak rakiplerinden hep bir adım önde olmaya devam ediyor.

Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%