Akreditif, tanım olarak satın alan kişinin satıcıya yapmış olduğu ödemenin tam zamanında ve de doğru oranda alınacağının teminatını veren bir çeşit banka mektubu olmaktadır. Alıcı olan kişi satın almada herhangi bir ödeme yapamaz ise banka satın alma tutarının hepsini ya da kalanını karşılaması gerekir.

akreditif-odeme-ve-cesitleri.jpg

Bir kolaylık olarak sunula, aslında kredi şeklinde olan bir mali yardımdır. Genel olarak bakıldığı zaman her ülkede farklı özellikte yasalar ve de hem alıcı hem de satıcıyı kişisel bir şekilde tanımanın zor olduğu etkenler de dahil olmak üzere uluslararası düzeydeki ilişkilerin doğası gereğince, akreditifin kullanımı da uluslararası ticarette çok önemli bir hale gelmiştir. Bu kapsamda HRA Global Lojistik müşterilerin yurtdışı satışlarında en güvenli ödeme sistemlerinden biri olan akreditif ödemeyi çok detaylı bilmekte ve uygun bir şekilde kullanmaktadır.

Akreditif Ödeme Nedir?

Akreditif, bir banka veya finans kurumu tarafından gönderilen ve bir satıcının bir alıcının ödemesini zamanında ve tam olarak alacağını garanti eden bir belgedir. Akreditif ödeme şekilleri, uluslararası ticaret endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Genel olarak HRA Global Lojistik tarafından müşteriye önerilen ve kullanılan üzere birçok farklı akreditif vardır. Bankalar akreditif açtırmak için müşterilerinde belli bir ücret alırlar. Genel olarak, bankaların aracılık ettiği bu ödeme sisteminde, bir alıcı, akreditif şartlar kapsamında bankanın satıcıya ödemeyi garanti etmesinden önce, yeterli varlığa veya yeterli kredi limitine sahip olduğunu bankaya kanıtlamalıdır. Bu kapsamda HRA Global Lojistik en deneyimli personeli ile en uygun ödeme şeklini belirlemektedir.

Akreditif Ödemenin Çalışma Şekli

Bir akreditif genel olarak ciro edilebilir bir araç olduğundan, amir banka lehtara veya lehdar tarafından tayin edilen herhangi bir bankaya ödeme yapar. Bir akreditifin devredilebilir özellikte bulunması, halinde, lehdar, ana şirket ya da 3. şahıs şeklindeki bir başka tüzel kişiye de çekme hakkını devreder. Genel olarak; Uluslararası Ticaret Odası belgeli krediler adına tek tip gümrük ve de uygulamaları, uluslararası bütün işlemlerde uygulanan akreditifleri denetlemektedir. Neticede HRA Global Lojistik ödeme çalışma sitemine en uygun seçeneği bulmakta ve satış sonrası ödeme konusunda sorun yaşamanızı engellemektedir.

Akreditifin Maliyet Özellikleri

Genel olarak banka tarafından verilecek olan akreditif için; bankalar, destekledikleri toplam kredinin bir yüzdesi olabilen bir ücret alırlar. Söz konusu olan akreditifin maliyeti ise bankaya ve de akreditifin büyüklük oranına bağlı olarak değişim gösterir. Örneğin, banka garanti ettiği tutarın %0,75'ini tahsil edebilir. Harçlar mektubun türüne de bağlı olabilir. İthalat ve ihracat işlemlerinde de onaylanmamış olan bir akreditif çok daha az bir maliyete sahip olmaktadır. Onaylanmış olan akreditif, amir bankanın mali kredi gücünün özelliklerine göre daha yüksek oranda ücretlere sahiptir. Bu kapsamda HRA Global Lojistik en detaylı çalışma raporları ile en doğru akreditifleri seçerek ödeme sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Akreditif Çeşitleri

Genel olarak akreditif çeşitleri arasında uluslararası ticaret de birçok farklı akreditif kullanılmaktadır. Bunlar; taraflara sağlamış olduğu güvence bakımından, ödemeden sorumlu kuruluş bakımından ve ödeme şekli bakımından farklı türlere ayrılır. HRA Global Lojistik tüm bu seçenekler arasından en uygun ödeme türünü seçmektedir.

Güvence Bakımından Akreditife Çeşitleri

Dönülebilir Akreditif: Bu tür bir mektup, müşterinin belirli bir süre boyunca belirli bir limit dahilinde herhangi bir sayıda çekiliş yapmasına olanak tanır. Örneğin, sık sık mal sevkiyatı varsa ve her seferinde akreditifleri yeniden düzenlemek veya düzenlemek istemiyorsanız yararlı olabilir. Dönülebilir akreditif, amir olan bankanın lehtara herhangi bir şekilde haber vermeden akreditifin üzerinde istediği değişikliği yapabilme yetkisinin sahip olduğu bir akreditif ödeme şeklidir.

Dönülemez Akreditif: Lehtarın onayı olmadan amir bankanın akreditif şartlarında değişiklik yapılamadığı bir akreditif çeşididir. Akreditife başka bir teyidini vermiş ise de bu halde amir bankası ve de teyit bankası lehtara karşı akreditif açıldığı zamanda sorumluluk altına girer ve sorumluluklarını tam olarak belirleyen akreditif şartlarını lehtarın onayı olmadan değiştiremez.

HRA Global Lojistik güvenli ve doğru ödeme çeşitlerini seçerek, hem kuralara hem de şartlara uygun seçeneği uygulamaktadır.

Ödemeden Sorumlu Kuruluş İçin Akreditife Çeşitleri

Teyitli Akreditif: teyitli akreditifler, amir bankadan başka bir bankanın akreditifi garanti etmesini içerir. İkinci banka, genellikle satıcının bankası olan teyit bankasıdır. Teyit bankası, hamil ve amir bankanın temerrüde düşmesi halinde akreditif kapsamında ödeme yapılmasını sağlar. Uluslararası işlemlerde amir banka genellikle bu düzenlemeyi talep eder.

Teyitsiz Akreditif: teyitsiz akreditiflerde, ihbar bankasının genel ödeme ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğunun yer almadığı akreditif çeşidine teyitsiz akreditif denir. Genelde teyitsiz akreditiflerde, teyit bankası olmayan, ihbar bankası akreditifi ya da başka herhangi bir değişikliği, ibraz karşılama ya da iştira etme sorumluluğu olmaksızın ihbar eder.

HRA Global Lojistik tamamen müşteri isteğine bağlı olarak ödeme çeşitlerinden yararlanmaktadır. Aynı zamanda önerilen akreditifler ödeme seçeneği olarak en doğru ve en güvenilir seçenekler olmaktadır.

Ödeme Şekli Bakımından Akreditife Çeşitleri

Ödemeli Akreditif: ödemeli akreditif kapsamında şart koşulan belgenin ibraz edilmesi ve de bu belgelerin amir bankaca uygun görülmesi halinde akreditif ücretinin anında ödendiği akreditiflerdir.

Vadeli Akreditif: vadeli akreditifte istenilen belgelerin verilmesi ve de bu belgelerin amir banka tarafından kabul edilmesi halinde akreditif ücretinin akreditifte belirtilen vadede ödenmiş olduğu akreditifler olmaktadır.

Kabul Kredili Akreditifler: Bu çeşit, akreditifte istenilen belgelerin ibraz edilmesi, aynı zamanda bu belgelerin amir bankaca uygun bulunması halinde, akreditif ücretinin akreditif metninde belirtilen poliçenin vadesinde ödenmiş olduğu akreditifler olmaktadır.

HRA Global Lojistik ödeme şekli bakımından en uygun çeşitleri tercih etmeniz için hem alıcı hem de satıcı şartlarına uyun olan akreditif seçeneklerini önermektedir.

Akreditif Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genel olarak ihracat ya da ithalat işlemlerinde özeme konusunda gerekli olan ayrıntılı belgelerde meydana gelen hatalar son derece zarar verici olmaktadır. Bu noktada ödemelerin gecikmesine ve de ücretlere yol açmaktadır. Bu nedenler de akreditifler çok özenli ve doğru bir şekilde deneyimli profesyonel kişiler tarafından hazırlanması son derece önemli olmaktadır. Bu konuda HRA Global Lojistik uzman ekibi ile en doğru sistemi uygulamaktadır.

Sektördeki farklılıklar ve akreditif türleri nedeniyle her birine farklı şekilde yaklaşılabilir. İhracatçı ve ithalatçı bir satış sözleşmesi imzalar. Satış sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kullanarak, ithalatçının kayıtlı olduğu banka akreditifi düzenler; bu yazı ihracatçının bankasına gönderilir. İhracatçının bankası da bu akreditifi tam olarak inceler ve onaylar. Sonrasında da ihracatçıya gönderir. Bunun sonucunda da ihracatçı da mallarını akreditifin tanımladığı biçimde sevk eder.

Gerekli olan tüm belgeler ihracatçının bankasına tam olarak sunulur. İhracatçının bankası da akreditif şart ve hükümlerinin karşılandığını anlamak için belgeleri detaylı olarak inceler. Onaylanması halinde, ihracatçının bankası belgeleri İthalatçının bankasına sunar. İthalatçının bankası ödemeyi ihracatçının bankasına gönderir. İthalatçı artık gönderilen malları talep edebilir. Bu durumda HRA Global Lojistik gerekli tüm işlemler hakkında en detaylı hizmeti sunmaktadır.

Akreditifin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar

  • Ticari işlemlerde alıcılar ve satıcılar için güvenlik ve karşılıklı güven oluşturabilir.
  • İlgili taraflar arasında işlemlerin ne zaman ve nasıl tamamlanacağının ayrıntılarını tanımlamayı kolaylaştırır.
  • Akreditifler, her işlemin koşullarına göre uyarlanmış koşullarla kişiselleştirilebilir.
  • Para transferini daha verimli ve akıcı hale getirebilir.

Dezavantajları

  • Alıcılar genellikle bir akreditif almanın masraflarını üstlenirler.
  • Akreditifler, işlemin her ayrıntısını kapsamayabilir ve bu da potansiyel olarak hataya yer bırakır.
  • Bir akreditif oluşturmak, ilgili tüm taraflar için sıkıcı veya zaman alıcı olabilir.
  • Bir akreditifin koşulları, siyasi veya ekonomik manzaradaki beklenmedik değişiklikleri hesaba katmayabilir.
  • Hem avantaj hem de dezavantaj bakımından HRA Global Lojistik tüm şartları ele alarak en uygun ödeme şeklini uygulamaktadır.
Bizimle İletişime Geçin
+90 216 445 00 54 İletişim
0%